TTLV: Hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo Việt Nam tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang hiện nay

Thứ hai - 26/06/2023 12:10
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Tấn Phát
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 16/1/1996
4. Nơi sinh: An Giang
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo Việt Nam tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang hiện nay
8. Chuyên ngành: Tôn giáo học                     ; Mã số: 8229009.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trên cơ sở khái quát chung về huyện Giang Thành và Phật giáo huyện Giang Thành, luận văn đã phân tích được những đặc trưng của Phật giáo huyện Giang Thành là Phật giáo gắn với lịch sử hình thành huyện Giang Thành, nối tiếp truyền thống Phật giáo Kiên Giang, nhưng với đặc trưng của một huyện vùng biên thì Phật giáo nơi đây cũng còn nhiều khó khăn.
Luận văn đã phân tích được thực trạng của hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo huyện Giang Thành trên các phương diện: Những hình thức hoạt động, những kết quả đạt được. Luận văn cũng đã phân tích một số vấn đề đặt và đưa ra được những khuyến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo huyện Giang Thành.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
           - Luận văn sử dụng trong công tác nghiên cứu và học tập về tôn giáo học.
           - Những giải pháp đưa ra có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Tôn giáo và hoạt động từ thiện xã hội
- Phật giáo vùng sâu vùng xa
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
Nguyễn Tấn Phát (2023), “Đóng góp của Phật giáo với đời sống người dân huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang”, Tạp chí Công tác Tôn giáo (197+198), tr.94-97.
       

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

  1. Full name: Nguyen Tan Phat

  2. Sex: Male

  3. Date of birth: 16/1/1996

  4. Place of birth: An Giang

  5. Admission decision number: 2704/QĐ-XHNV dated 24/12/2020 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

  6. Changes in academic progress: None

  7. Official thesis title: Social charity activities of Vietnam’s Buddhism in Giang Thanh district, Kien Giang province today

  8. Major: Religion studies;                          Code: 8229009.01

  9. Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Kim Oanh, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

  10.  Summary of the findings of the thesis:

 Based on the general overview of Giang Thanh district and Buddhism in Giang Thanh district, the thesis analyzes the characteristics of Giang Thanh district’s Buddhism which is associated with the history of formation of Giang Thanh district, following the Buddhist tradition of Kien Giang province. However, with the characteristics of a border district, Buddhism here also faces many difficulties.
The thesis analyzes the current situation of social charity activities of Buddhism in Giang Thanh district in terms of forms of activities, and achievements. The thesis also analyzes several problems, and makes some recommendations to further improve the effectiveness of social charity activities of Buddhism in Giang Thanh district.
11. Practical applicability:
          - The thesis can be used in research and study on religious studies.
- The proposed solutions can further improve the effectiveness of social charity activities of Buddhism.
12. Further research directions:
- Religion and social charity activities
- Buddhism in remote areas
13. Thesis-related publications:
Nguyen Tan Phat (2023), “Contribution of Buddhism to the lives of people in Giang Thanh district, Kien Giang province”, Journal of Religious Affairs (197+198), pp.94-97. 

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây