TTLV: Báo chí với vấn đề chống tiêu cực trong kỳ thi THPT 2018

Thứ hai - 12/04/2021 04:05
1. Họ và tên học viên: Bạch Lan Anh                                      2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:07/09/1995                                                          4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV Ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: gia hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ từ ngày 05 tháng 12 năm 2020 đến ngày 05 tháng 06 năm 2020 (06 tháng).
7. Tên đề tài luận văn: Báo chí với vấn đề chống tiêu cực trong kỳ thi THPT 2018
8. Chuyên ngành:Báo chí học;                                         Mã số: 8320101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Chí Nghĩa – Tổng biên tập báo Đại biểu Nhân dân.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn có ý nghĩa đối với chuyên ngành Báo chí nói chung và đặc biệt là loại hình báo điện tử và Báo in nói riêng.
Thứ nhất về giá trị lý luận, luận văn hệ thống cơ bản những vấn đề lý luận xoay quanh nội dung: Báo chí với vấn đề chống tiêu cực trong kỳ thi THPT 2018. Đồng thời, đề tài cũng góp phần đưa ra những giải pháp, cách thức cụ thể nhằm nâng cao sự ảnh hưởng tích cực của báo chí với việc đấu tranh chống tiêu cực trong thi cử.
            Thứ hai, về giá trị thực tiễn, nội dung luận văn phản ánh thực trạng ảnh hưởng của Báo chí bao gồm cả ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp, ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đối với việc đưa tin về vấn đề chống tiêu cực trong kỳ thi THPT 2018. Bên cạnh đó , luận văn có thể trở thành nguồn tư liệu giúp ích cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, người làm báo. Đồng thời, luận văn có thể được dùng làm tư liệu để các giảng viên, sinh viên sử dụng trong quá trình học tập cũng như hoạt động chuyên môn của mình.
Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề này đóng một vai trò rất quan trọng, đây là cơ sở để chúng ta nhận thức một cách đúng đắn, khách quan về tình hình thi cử, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm làm nền tảng cho việc phát triển giáo dục Việt Nam.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn đánh giá vai trò của báo chí, cụ thể là loại hình Báo điện tử và Báo in trong thông tin về tiêu cực thi trong kỳ thi THPT 2018 dưới hai khía cạnh nội dung và hình thức thông tin. Từ đó đề xuất những giải pháp để phát huy tốt hơn vai trò của loại hình thông tin này trong công cuộc đấu tranh chống tiêu cực trong thi cử.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Bach Lan Anh                                      2. Gender: Female
3. Date of birth: 07/09/1995                                        4. Place of  birth: Ha Noi
5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV  Dated: 04/12/2018 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: extension of master thesis defense from December 5, 2020 to June 5, 2020 (06 months).
7. Official thesis title: Vietnamese Press reflects the 2018 high school exam cheating scandal/ Vietnamese Journalism reflects the anti-negativity issue in the high school exam 2018
8. Major: Journalism                                                      Code: 8320101.01
9. Thesis Supervisors: Ph.D. Do Chi Nghia - Editor-in-chief of the People's Deputies Newspaper
10. Summary of thesis values: The thesis is significant for Journalism majors in general and especially for online and printed newspapers in particular.
      Initially, regarding the theoretical value, the thesis systemizes the theoretical issues surrounding the content: The press with anti-negative issues in the high school exam 2018. At the same time, the topic also contributes to bringing specific solutions and methods to improve the positive influence of the media with the fight against negativity in exams.
      Secondly, in terms of practical value, the content of the thesis reflects the current state of the media's influences including direct and indirect effects; positive and negative affection on reporting anti-negative issues in the high school exam 2018. Moreover, the thesis can be utilized not only as a useful resource for researchers, managers, journalists, but also material for teachers and students in their learning process as well as their professional activities.
      In conclusion, the study of this thesis plays an important role, this is the essential basis for us to precisely and objectively perceive the exam situation, thereby earning experiences as the foundation for the development of education in Vietnam.
11. Practical applicability, if any: The thesis assesses the role of Journalism, particularly the types of e-newspapers and printed newspapers on reflecting negativity in the 2018 high school exam under two aspects of content and form of information. From that, solutions are proposed to promote more effectively the role of this type of information in the fight against negativity in exams.
12. Further research directions, if any: No
13. Thesis-related publications: No
 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây