TTLV: Tác động của kinh tế thị trường đến lối sống thanh niên Tỉnh Hải Dương hiện nay

Thứ sáu - 09/04/2021 01:27
1. Họ và tên học viên:     LÊ TUẤN ANH                        2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 26/12/1997
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Quyết định công nhận học viên số 4420/2019/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Tác động của kinh tế thị trường đến lối sống thanh niên Tỉnh Hải Dương hiện nay
8. Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 8229001.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:TS Nguyễn Thị Thu Hường– giảng viên Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Thứ nhất, hệ thống hóa các khái niệm về kinh tế thị trường, lối sống thanh niên, làm rõ một số tác động của kinh tế thị trường đến lối sống thanh niên hiện nay.
Thứ hai, góp phần làm rõ thực trạng tác động của kinh tế thị trường đến lối sống thanh niên Tỉnh Hải Dương hiện nay: ảnh hưởng tích cực, ảnh hưởng tiêu cực và nguyên nhân của thực trạng đó.
Thứ ba, đề ra một số giải pháp để khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế thị trường đối với lối sống thanh niên tỉnh Hải Dương hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận văn này góp phần làm phát huy ảnh hưởng tích cực của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của nó đến lối sống thanh niên tỉnh Hải Dương hiện nay.
Luận văn có giá trị giáo dục đạo đức và lối sống cho thanh niên Hải Dương nói riêng và Việt Nam nói chung và có thể làm tư liệu tham khảo cho các nghiên cứu sau.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đề tài có thể tiếp cận theo một số hướng rộng hơn như tác động của kinh tế thị trường đến đạo đức và lối sống của thanh niên Việt Nam nói riêng cũng như con người Việt Nam nói chung.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
                                                                   
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name:         Le Tuan Anh                   2. Sex: Male
3. Date of birth: 26/12/1997                        4. Place of birth: HaiDuong province 
5. Admission decision number: 4420/2019/QĐ-XHNV. Dated: 26/11/2019
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Impacts of a market economy to the lifestyle of the young generation in Hai Duong province nowadays
8. Major: Philosophy                                   9. Code: 8229001.01     
10. Supervisors: D.Sc. Nguyen Thi Thu Huong – Lecture of Hanoi University of Social Sciences and Humanities
11. Summary of the findings of the thesis:
    Firstly, systematize the concepts of market economy, youth lifestyle. Clarify some impacts of the market economy on the current youth lifestyle.
     Secondly, contribute to clarify the current situation of the impact of the market economy on the young lifestyle of Hai Duong province today: positive impact, negative impact, the cause of that situation.
    Third, proposed a number of solutions to overcoming the negative influence of the market economy on the young lifestyle of the current Hai Duong province.
12. Practical applicability:
  Contribute to promoting the positive effects of the market economy and limiting its negative influence to youth lifestyle Hai Duong province today.
Thesis has educational value of ethics and lifestyle for Hai Duong youth and Vietnamese youth and as reference material for the following studies.
13. Further research directions:
   Further research: The thesis can be approached in a broader direction, such as the impact of the market economy on the ethics and lifestyles of Vietnamese youth in particular as well as Vietnamese people in general.
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây