TTLV: Vấn đề sử dụng đồ họa tương tác trên báo điện tử Việt Nam

Thứ tư - 07/04/2021 05:06
1. Họ và tên học viên: Đoàn Duy Anh                              2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 28/05/1996
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV Ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ từ ngày 05 tháng 12 năm 2020 đến ngày 05 tháng 06 năm 2021 (6 tháng)
7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề sử dụng đồ họa tương tác trên báo điện tử Việt Nam
8. Chuyên ngành: Báo chí học;                              Mã số: 8320101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Anh Đức – Giảng viên Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn hệ thống hóa lý luận về thông tin đồ họa nói chung và thông tin đồ họa tương tác nói riêng. Luận văn tiến hành khảo sát thực tiễn để chỉ ra những thành công và hạn chế của việc áp dụng thông tin đồ họa tương tác trên báo điện tử ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đồ họa tương tác, trên cơ sở có đối chiếu, so sánh với báo chí nước ngoài.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn là cơ sở để các cơ quan báo chí đánh giá việc sử dụng thông tin đồ họa tương tác trên trang của mình. Lãnh đạo các cơ quan báo chí sẽ biết được tương quan việc sử dụng thông tin đồ họa tương tác của báo mình đang ở đâu so với các tờ báo điện tử trong và ngoài nước.
Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng việc sử dụng thông tin đồ họa tương tác trên báo điện tử. Các tòa soạn báo điện tử có thể lấy đây làm tài liệu tham khảo để có hướng đi nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm sử dụng thông tin đồ họa tương tác, phục vụ tốt hơn nhu cầu của độc giả.
Luận văn sẽ giúp các nhà báo, biên tập viên, cộng tác viên báo chí hiểu một cách có hệ thống về ý nghĩa của việc sử dụng đồ họa tương tác đối với mỗi sản phẩm báo chí. Những giải pháp mà luận văn này đề xuất sẽ giúp người làm báo vận dụng một cách có hiệu quả hơn đồ họa tương tác trong quá trình sản xuất các tác phẩm.
Luận văn có thể trở thành một tư liệu tham khảo đối với các giảng viên, sinh viên trong quá trình giảng dạy, học tập về thông tin đồ họa tương tác trên báo điện tử.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu về vấn đề sử dụng thông tin đồ họa tương tác của một số cơ quan thông tấn, báo chí trên thế giới,qua đó rút ra gợi ý để phát triển vấn đề sử dụng thông tin đồ họa tương tác trên báo điện tử Việt Nam.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
         INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Doan Duy Anh                          2. Sex: Male
3. Date of birth: May 28th, 1996                      4. Place of  birth: Hai Phong
5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV dated  December 4th, 2018 of the Rector of University of Social Science and Humanities, Vietnam National University.
6. Changes in academic process: Extension of master thesis defense from December 5, 2020 to June 5, 2021 (6 months)
7. Official thesis title: The utilization of interactive infographic in Vietnamese online newspapers.
8. Major: Journalism                              9. Code: 8320101.01
10. Supervisors: Dr. Do Anh Duc - Lecturer of the Institute of Journalism and Communication, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
11. Summary of the findings of the thesis: The thesis systemizes theoretical information about infographics in general and interactive infographics in particular. Besides, the thesis conducted a survey to point out the successes and limitations of applying interactive infographics in online newspapers in Vietnam, therefore proposing solutions to improve the quality of interactive graphics on the basis of comparison with foreign press.
12. Practical applicability, if any: The dissertation's research results can be the basis for press agencies to evaluate the utilization of interactive infographics on their pages. The leaders of the press agencies will realize the correlation between the usage of interactive infographics of their press and its domestic and foreign online newspapers.
   The thesis also proposes a number of solutions to improve the quality of interactive infographic on electronic newspapers. Thus online newspaper editors can use this as a guidance to raise the quality of articles used interactive infographics, hence improve readers’ experience.
   Moreover, the thesis will help journalists, editors and contributors to clearly understand the importance of the utilization of interactive graphics for each press product. Additionally, the solutions offered by this thesis can assist journalists in using interactive graphics more effectively during the production process of their works.
    Lastly, the thesis can become a reference for teachers and students in the process of teaching and learning about interactive infographics on electronic newspapers.
13. Further research directions, if any: Research on the utilization of interactive infographics of  some news agencies and newspapers around the world, thereby coming up with suggestions to enhance the usage of interactive infographics on Vietnamese online newspapers.
14. Thesis-related publications: No
 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây