TTLV: Can thiệp tâm lý cho một trường hợp trẻ em có biểu hiện rối loạn hành vi

Chủ nhật - 30/05/2021 22:37

1. Họ và tên học viên: Đinh Thị Lan             2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/12/1994

4. Nơi sinh: Lương Phong – Hiệp Hòa – Bắc Giang

5. Quyết định công nhận học viên số 3014/2019/QĐ – XHNV, ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Can thiệp tâm lý cho một trường hợp trẻ em có biểu hiện rối loạn hành vi

8. Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng                   Mã số: 831040102

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Bá Đạt, Ths. Đoàn Thị Hương

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Các vấn đề về cư xử trong đó có rối loạn hành vi ở trẻ em đã được xã hội quan tâm từ lâu và xem như là những dấu hiệu báo trước về tội phạm ở tuổi thanh thiếu niên và tuổi trưởng thành. Rối loạn hành vi gây ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của cá nhân trẻ, đồng thời cũng gây ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội. Trong xã hội, nếu có nhiều trẻ bị rối loạn hành vi sẽ gây ảnh hưởng đến an toàn xã hội, tác động tiêu cực gián tiếp đến sự phát triển nói chung của xã hội. Nghiên cứu về vấn đề này nhằm hạn chế, ngăn chặn những nguyên nhân dẫn đến rối loạn hành vi, tạo môi trường tốt nhất cho sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

Trong nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra tổng quan về vấn đề rối loạn hành vi ở thanh thiếu niên. Tác giả cũng tập trung đánh giá và phân tích các vấn đề tâm lý của một thân chủ có biểu hiện rối loạn hành vi. Chiến thuật trị liệu cho thân chủ bao gồm: thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi, điều hòa cảm xúc. Sử dụng các phương pháp trị liệu: trị liệu nhận thức- hành vi (CBT), trị liệu cảm xúc hành vi hợp lý (REBT), các kĩ thuật hành vi: diễn tập hành vi, làm mẫu, các kĩ thuật cảm xúc, các kĩ thuật tưởng tượng, các kĩ thuật nhận thức: sách trị liệu, tự nhủ, giải quyết vấn đề, điều chỉnh quan niệm sai lệch, từ đó giúp thân chủ có những hành vi phù hợp, thết lập mối quan hệ tốt đẹp giữa trẻ và những người trong gia đình, giữa trẻ và xã hội.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

            Luận văn là một tiến trình thực hiện đánh giá, chẩn đoán và can thiệp một ca lâm sàng. Kế hoạch trị liệu được xây dựng nhằm hướng tới giúp cho thân chủ có một nền tâm lý bền vững, xây dựng một số kĩ năng dự phòng trong từng tình huống khó khăn. Lý luận của luận văn hướng tới chủ đề rối loạn hành vi của trẻ em, kết quả nghiên cứu sẽ là tiền đề phát triển cho việc nghiên cứu về rối loạn hành vi của lứa tuổi này ở Việt Nam trong tương lai.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 

INFORMATION OF MASTER’S THESIS

 

1. Full name: Dinh Thi Lan                       2. Sex: Female

3. Date of birth: 27th  December 1994                                   

4. Place of birth: Luong Phong – Hiep Hoa – Bac Giang

5. Decision of student recognition No: 2091/2019/QĐ-XHNV-ĐT, of the Principal of University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in training course: None                                                              

7. Official thesis title: Risk sexual behavior among students at Ha Noi

8. Major:  Clinical Psychology                                  Code: 831040102

9. Supervisors: Ph.D. Nguyen Ba Dat, M.A. Doan Thi Huong

10. Summary of the theses results:

Handling problems including behavioral disorders in children have long been of social concern and are seen as precursors of range in adolescence and adulthood. Behavioral disorders greatly affect the development of young individuals, and also affect the development of society. In society, if there are many children with behavioral disorders, it will affect the whole society, indirectly affecting the development of society in general. Research on this issue aims to limit the regime, prevent people doing disturbing work, and create the best environment for the strong development of children.

In this study, the author gave an overview of behavioral disorders in adolescents. The author also assesses and analyzes the psychological problems of a client with behavioral disorders. Campaign therapy for clients includes: cognitive change, behavior change, emotional regulation. Using therapeutic methods: cognitive-behavioral therapy (CBT), rational-behavioral emotional therapy (REBT), behavioral techniques: rehearsals, modeling, emotional techniques, ideas technical ideas, cognitive techniques: therapy books, automatism, problem solving, correcting misconceptions, thereby helping the client to have appropriate behaviors, establish a good relationship between children and family members, between children and society.

11. Practical applicability:

            Thesis is a program that performs assessment, diagnosis and can play a clinical case. The plan is designed to help the client have a solid foundation, build some backup skills in each difficult situation. The theory of the manual on the topic of child conduct disorder, the research results will be a premise for the future research on youth conduct disorder in Vietnam..

12. Further research directions, if any: No

13. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây