TTLV: Hợp tác nội bộ ASEAN về vấn đề Biển Đông từ sau Chiến tranh lạnh đến nay

Thứ hai - 28/11/2022 11:10
1. Họ và tên học viên: Hoàng Hải  2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 18/04/1991
4. Nơi sinh: TP. Bắc Giang
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV Ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Hợp tác nội bộ ASEAN về vấn đề Biển Đông từ sau Chiến tranh lạnh đến nay.
8. Chuyên ngành: Lịch sử thế giới; Mã số: 8229010.03
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Dương Văn Huy - Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn đã phác thảo tổng quan thực trạng tranh chấp tại Biển Đông cũng như các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình giải quyết tranh chấp tại Biển Đông từ sau Chiến tranh lạnh đến nay.
Trên cơ sở đó, luận văn đã làm rõ thêm sự phát triển của mối quan hệ nội bộ giữa các nước ASEAN về vấn đề Biển Đông với phân kỳ 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ năm 1992 đến năm 2002 - tương ứng với giai đoạn mở rộng, gây dựng mối quan hệ nội khối trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông; Giai đoạn thứ hai từ năm 2002 đến 2012 - tương ứng với giai đoạn hợp tác nội bộ chững lại, xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Giai đoạn thứ 3 từ năm 2012 đến 2022 - là giai đoạn ASEAN nỗ lực khắc phục hạn chế, xây dựng lại mối quan hệ, hướng tới những thành công mới.
Luận văn đã làm rõ những biến đổi thăng trầm trong 30 năm hợp tác nội bộ ASEAN về vấn đề Biển Đông, đưa ra những đánh giá về thành công cũng như hạn chế của mối quan hệ này. Từ đó, nhìn nhận sự tác động của nó đối với ASEAN cũng như Việt Nam.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Luận văn cung cấp các thông tin có giá trị tham khảo cho hoạt động nghiên cứu mối quan hệ nội bộ giữa các nước Đông Nam Á và quá trình giải quyết tranh chấp tại Biển Đông.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)
 
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name : Hoang Hai  2. Sex: Male
3. Date of birth: April 18, 1991
4. Place of  birth: Bac Giang City, Bac Giang Province
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV Dated: December 24, 2020
6. Changes in academic process: Nothing changes
7. Official thesis title: Intra-ASEAN Cooperation on the East Sea issue Since the Cold War
8. Major: World History 9. Code: 8229010.03
10. Supervisors: Associate Professor. Ph.D Duong Van Huy - Institute for Southeast Asian Studies (ISEAS)
11. Summary of the findings of the thesis: .............................................................................
The thesis outlines the East Sea (internationally known as South China Sea) dispute as well as factors affecting the dispute settlement process in the East Sea since the Cold War
On that basis, the thesis further clarified the development of intra-ASEAN relations on the East Sea issue with 3 periods. The first period was from 1992 to 2002 - corresponding to the time interval of expansion and building of intra-regional relations on the East Sea issue; The second period, from 2002 to 2012 - corresponding to the time interval of internal contradictions appeared. And the third period from 2012 to present time- is the time interval overcome limitations, rebuild relationships and work towards new success.
The thesis has clarified the ups and downs in the 30 years of ASEAN intra-ASEAN cooperation on the East Sea issue, and evaluate the success and limitations of this relationship. From there, see its impact on ASEAN as well as Vietnam.
12. Practical applicability, if any: The thesis provides valuable information for researching the internal relations between Southeast Asian countries and the settlement process of disputes in the East Sea.
13. Further research directions, if any: ...................................................................................
14. Thesis-related publications: ...............................................................................................
 (List them in chronological order)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây