TTLV: Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền hình trên internet tại Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

Thứ ba - 22/11/2022 04:05
1. Họ và tên học viên: Cáp Thị Tuyết Mai                         2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 12/02/1989
4. Nơi sinh: Hòa Sơn – Hiệp Hòa – Bắc Giang
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705 /QĐ-XHNV Ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền hình trên internet tại Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC
8. Chuyên ngành: Quản trị báo chí truyền thông; Mã số: Thí điểm
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Chí Trung  - Giám đốc Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học QGHN
 (Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Đề tài của Luận văn: “Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền hình trên internet tại Đài Truyền hình KTS VTC” mà tác giả lựa chọn khảo sát và nghiên cứu đã làm rõ một số nội dung sau:
Thứ nhất: Luận văn đã đề cập đến một xu hướng phát triển tất yếu của Truyền hình hiện đại đó là Truyền hình trên internet. Theo đó tác giả đã nghiên cứu và làm rõ về quá hình hình thành và phát triển của Truyền hình trên internet của thế giới và Việt Nam. Lý giải tại sao Truyền hình trên internet lại trở thành xu hướng phát triển tất yếu của truyền hình hiện đại. Luận văn cũng đề cập một cách có hệ thống sự chuyển đổi của truyền hình hiện nay để tiệm cận với sự phát triển không ngừng của công nghệ truyền hình trong thời đại chuyển đổi số. Cùng với đó là sự thay đổi về nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng để các đơn vị truyền hình đổi mới về nội dung và cách thức truyền tải các chương trình truyền hình đến với công chúng.
Thứ hai, cùng với quá trình trải nghiệm trong môi trường truyền hình, quá trình nghiên cứu, phân tích trong thời gian thực hiện Luận văn, tác giả đã đưa ra thực trạng phát triển của Truyền hình trên internet tại Đài Truyền hình KTS VTC. Luận văn cũng đưa một quy trình mới trong việc tổ chức sản xuất sản phẩm truyền hình dành riêng cho Truyền hình trên internet. Đồng thời Luận văn cũng chỉ ra các điểm mới của việc tổ chức sản xuất sản phẩm truyền hình trên internet so với tổ chức sản xuất sản phẩm truyền hình truyền thống. Các mô hình tổ chức sản xuất này được rút ra từ quá trình sản xuất thực tế, đang dần được hoàn thiện tại Đài Truyền hình KTS VTC.
Thứ ba, từ việc chỉ ra thực trạng, những hạn chế, phân tích nguyên nhân, Luận văn cũng đưa ra những giải pháp, đề xuất những phương hướng cho sự phát triển của Truyền hình trên internet tại Đài Truyền hình KTS VTC nói riêng và Truyền hình trên internet tại Việt Nam nói chung. Những giải pháp được đưa ra dựa trên quá trình nghiên cứu, phân tích và trải nghiệm của bản thân, những phỏng vấn chuyên sâu của các chuyên gia, những ý kiến phỏng vấn của các Lãnh đạo đơn vị thuộc Đài VTC và ý kiến của các Tổ chức sản xuất, phóng viên, biên tập viên đang trực tiếp tham gia vào công việc sản xuất sản phẩm truyền hình trên Internet tại Đài Truyền hình KTS VTC.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Những nội dung Luận văn này sẽ được tác giả chia sẻ tại các buổi đào tạo nghiệp vụ về sản xuất sản phẩm truyền hình trong kỷ nguyên số tại Đài VTC. Đồng thời Luận văn cũng sẽ được gửi đến Lãnh đạo các đơn vị tại VTC nhằm đóng góp những ý kiến trong việc hoàn thiện hơn Quy trình Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền hình trên internet tại Đài VTC.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name : CAP THI TUYET MAI               2. Sex: Female
3. Date of birth: 12/02/1989                                4. Place of  birth: Bac Giang provine
5. Admission decision number: 2705 /QĐ-XHNV  Dated: December, 24th, 2020 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: .............................................................................................
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: TV production for internet at Vietnam Digital Television (VTC)
8. Major: Media and Journalist Management   Code: Experimental place
9. Supervisors: Associate professor PhD. Bui Chi Trung – USSH-School of Journalism and Communication, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
(Full name, academic title and degree)
10. Summary of the findings of the thesis:
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
Thesis title: “TV production for internet at Vietnam Digital Television (VTC)” which selected and researched to clarify some of the following contents:
First, the thesis refers to an inevitable development trend of television that is television on the internet. Accordingly, the author has researched and clarified the process of formation and development of television on the internet in the world and in Viet Nam. Explain why television on the internet has become the inevitable development trend of modern television. The thesis also systematically mentions the transformation of current television to approach the continuous development of television technology in the digital transformation era. Along with that is a change in the public's demand for information so that television units can innovate in terms of content and ways of transmitting television programs to the public.
Secondly, along with the experience in the television environment, and the research and analysis process during the implementation of the thesis, the author has presented the development status of television on the internet of VTC. The thesis also introduces a new process in organizing the production of television products exclusively for television on the internet. At the same time, the thesis also points out the new points of organizing the production of television products on the internet compared with the organization of producing traditional television products. These production organization models are drawn from the actual production process and are gradually being perfected at VTC .
Third, from pointing out the current situations, limitations, analyzing the causes, the thesis also offers solutions and proposes directions for the development of television on the Internet at VTC as well as television on the internet. in Viet Nam. The solutions are given based on the process of research, analysis, and personal experience, in-depth interviews of experts, interview opinions of leaders of VTC units, and opinions of other experts. Production organizations, reporters, editors, and editors are directly involved in the production of television products on the Internet at VTC. Practical applicability: The content of this thesis will be shared by the author at professional training sessions on television production in the digital era at VTC. At the same time, the thesis will also be sent to the leaders of the units at VTC to contribute ideas to improve the process of organizing TV production on the internet at VTC.
11. Practical applicability, if any: The contents of this thesis will be shared by the author at professional training sessions on television production in the digital era at VTC. At the same time, the thesis will also be sent to the leaders of the units at VTC to contribute ideas in improving the process of organizing television production on the internet at VTC.
12. Further research directions, if any: ...................................................................................
13. Thesis-related publications: ...............................................................................................
 (List them in chronological order)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây