TTLV: Hợp tác quốc tế về phân định biển giữa Việt Nam và Campuchia từ năm 1982 đến năm 2021

Thứ hai - 05/04/2021 22:11
1. Họ và tên học viên: Phạm Xuân Tuân.             2. Giới tính: Nam.
3. Ngày sinh: 13/11/1983.
4. Nơi sinh: xã Đông Động, Đông Hưng, Thái Bình.
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/2019/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.
7. Tên đề tài luận văn: Hợp tác quốc tế về phân định biển giữa Việt Nam và Campuchia từ năm 1982 đến năm 2021.
8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế ; Mã số: 8310601.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Nguyễn Thanh Minh - Phòng Khoa học Quân sự/Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn đã tập trung đi sâu phân tích, luận giải vấn đề hợp tác quốc tế về phân định biển giữa Việt Nam và Campuchia từ năm 1982 đến năm 2021, nhằm xác định các cơ sở, xu hướng, giải pháp phân định biên giới biển một cách phù hợp giữa hai nước thời gian tới.
Với mục tiêu trên, Luận văn đã tiến hành nghiên cứu nhiều yếu tố liên quan, từ điều kiện tự nhiên, xã hội xung quanh vùng biển của Việt Nam và Campuchia; những vấn đề trên biển mà Việt Nam và Campuchia cần hợp tác giải quyết; phân tích xu hướng phân định biển giữa các quốc gia trên thế giới như phương pháp đường trung tuyến, cách đều hoặc các phương pháp khác; nêu ra một số cơ sở pháp lý về phân định biên giới trên biển (khái niệm về phân định biên giới trên biển và một số nguyên tắc giải quyết vấn đề phân định biên giới trên biển theo Công ước quốc tế về Luật biển 1982).
Luận văn đã làm rõ thực trạng quá trình hợp tác về phân định biển giữa Việt Nam và Campuchia từ năm 1982 đến năm 2021; trong đó, đã đề cập các quan điểm của Việt Nam và quan điểm của Campuchia về việc hợp tác phân định biên giới trên biển giữa hai nước. Trên cơ sở phân tích, đánh giá quá trình phân định biển giữa Việt Nam và Campuchia, trong đó có đánh giá của mỗi bên để dưa ra dự báo triển vọng thời gian tới. Đồng thời Luận văn đã kiến nghị một số giải pháp phân định biển giữa Việt Nam và Campuchia.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học của Việt Nam có thể tham khảo nội dung của Luận văn để có thêm thông tin, góc nhìn hợp tác quốc tế về phân định biển giữa Việt Nam và Campuchia từ năm 1982 đến năm 2021.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Bản thân sẽ tiếp tục đi sâu nghiên cứu vấn đề hợp tác quốc tế về phân định biển giữa Việt Nam và Campuchia, nhất là những điểm còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc để đề xuất, kiến nghị các giải pháp có ý nghĩa thiết thực, góp phần vào việc phân định biển thành công, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa hai nước.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Pham Xuan Tuan                                          2. Gender: Male 
3. Date of birth: 13/11/1983.
4. Place of birth: Dong Dong Ward, Dong Hung District, Thai Binh Province.
5. Student Certification number: 4420/2019/QĐ-XHNV date 26 November 2019, issued by Principal of Social Science and Humanities University ,Hanoi National University
6. Changes in academic process: None.
7. Thesis’s Title: The International Cooperation on The Sea Delimitation between Vietnam and Cambodia from 1982 to 2021.
8. Major: International Relationship, Code: 8310601.01
9. Supervisor: Nguyen Thanh Minh, PhD – Department of Military Science, Coast Guard Headquarters.
10. Summary of findings:
The thesis has focused on analyzing and explaining the problem of international cooperation on the delimitation of the sea between Vietnam and Cambodia from 1982 to 2021, in order to identify the foundation, tendency and solutions for border delimitation in the sea properly between the two countries in the near future.
According to stated objectives, the thesis has studied many related factors, from natural and social conditions around the sea area of Vietnam and Cambodia; discussed problems that Vietnam and Cambodia need to cooperate to solve; analyzed the trend of sea delimitation among countries around the world such as the median line method, equidistant or other methods; outlined legal basis for delimiting boundaries on the sea (the concept of delimitation of maritime borders and some principles to deal with sea delimitation under the 1982 International Convention on the Law of the Sea) .
Moreover, the thesis clarified the status of the cooperation process aimed at defining the sea boundary between Vietnam and Cambodia from 1982 to 2021; in which, the views of Vietnam and Cambodia's views on the cooperation in demarcation of sea border between the two countries were mentioned. Based on the analyzing and assessment of the delimitation of the sea between Vietnam and Cambodia, including the assessment of each party to forecast for the future prospects. At the end, the thesis proposes a number of solutions to delimit the sea between Vietnam and Cambodia.
11. Practical applicability: Party’s agencies, State agencies, research institutions, or universities of Vietnam can refer to the Thesis to get more information and views on the international cooperation on maritime delimitation between Vietnam and Cambodia during the period from 1982 to 2021.
12. Further research directions: Deeply researching the issue of international cooperation, especially the shortcomings, difficulties and problems around the delimitation of the sea between Vietnam and Cambodia in the context of a constantly changing world situation to propose comprehensive solutions, contribute to the success of sea delimitation, ensuring the harmonious interests between the two countries.
13. Thesis-related publications: None.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây