TTLV: Vai trò của hoạt động văn hoá trong không gian công cộng (nghiên cứu trường hợp phố đi bộ Bờ Hồ, Hà Nội)

Thứ năm - 29/10/2020 02:34

1. Họ và tên học viên: LÊ THỊ PHƯỢNG

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/9/1979

4. Nơi sinh: xã Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định

5. Quyết định công nhận học viên cao học số: 1543/QĐ-XHNV ngày 01/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian học tập 06 tháng, từ ngày 28/6/2020

7. Tên đề tài luận văn: Vai trò của hoạt động văn hoá trong không gian công cộng (nghiên cứu trường hợp phố đi bộ Bờ Hồ, Hà Nội).

8. Chuyên ngành:  Xã hội học;   Mã số: 8310301.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Văn Tuấn, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài nghiên cứu với mục đích làm sáng rõ thực trạng Vai trò của hoạt động văn hoá trong không gian công cộng (nghiên cứu trường hợp phố đi bộ Bờ Hồ, Hà Nội).Trên cơ sở đó, đề xuất một vài biện pháp thúc đẩy sự phát triển hoạt động văn hoá nhằm cải thiện đời sống tinh thần của người dân tại Hà Nội nói chung và khu không gian công cộng Bờ Hồ thuộc đề tài nghiên cứu nói riêng.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Đề cập tới thực trạng hoạt động văn hoá tại địa bàn nghiên cứu, luận văn có ý nghĩa đưa ra cái nhìn tổng thể về vai trò của các hoạt động văn hoá tại không gian công cộng phố đi bộ Bờ Hồ, Hà Nội. Thông qua bức tranh thực trạng của hoạt động văn hoá tại địa bàn nghiên cứu, luận văn có thể đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhằm phát huy vai trò của các hoạt động văn hoá mang lại nhiều giá trị và bền vững hơn.  

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho các cá nhân, tổ chức, quan tâm khi nghiên cứu về vai trò của các hoạt động văn hoá tại không gian công cộng hiện nay.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:  Không                  

MASTER’S THESIS INFORMATION

1. Full name: LE THI PHUONG                            2. Gender: FeMale

3. Date of birth: 02/09/1979

4. Place of  birth: Hai Quang, Hai Hau, Nam Đinh

5. Admission decision number: 1543/QĐ-XHNV.  Dated: 01/6/2018 of the University of Social Siencies and Humanities, Vietnam National University Hanoi.

6. Changes in academic process: 6 months extended from 28/6/2020

7. Official thesis title: The role of cultural activities in a public space company (Case study for walking Bo Ho, Hanoi).

8. Major: Social work                               Code: 8310301.01

9. Supervisors: A.Doctor. Bui Van Tuan, Institute of Vietnamese Studies and Science development.

10. Abstract: The research project aims to clarify the current situation The role of cultural activities in public spaces (case study of Bo Ho pedestrian street, Hanoi). On that basis, propose some measures promote the development of cultural activities to improve the spiritual life of the people in Hanoi in general and the Bo Ho public space under the research topic in particular.

11. Practical applicability, if any: Referring to the current status of cultural activities in the study area, the thesis has an overview of the role of cultural activities in the public space of Bo Ho street, Hanoi. Through the picture of the current situation of cultural activities in the research area, the thesis can give recommendations and proposals to promote the role of cultural activities bringing more value and sustainability.

12. Further research directions, if any: The research results of the topic can be used as a reference for individuals and organizations interested in studying the role of cultural activities in today's public spaces.

13. Thesis-related publications: No.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây