TTLV: Khai thác và xử lý thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước

Thứ ba - 03/11/2020 21:38
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ HUYÊN              2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 10/03/1993
4. Nơi sinh: Quỳnh Phụ - Thái Bình
5. Quyết định công nhận học viên số 1698/QĐ-XHNV, ngày 11/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Đã gia hạn 18 tháng
7. Tên đề tài luận văn: Khai thác và xử lý thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước
8. Chuyên ngành: Báo chí học                       Mã số: 60 32 01 01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Trần Bá Dung – Trưởng ban Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở hệ thống các khái niệm về khai thác và xử lý thông tin, Luận văn nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý thuyết và thực tiễn trong khai thác, xử lý thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước của nhà báo trong quá trình sáng tạo tác phẩm báo chí. Qua kết quả khảo sát thực tế trên 3 tờ báo in Nhân Dân, Lao Động, Đầu tư và phỏng vấn các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, trưởng, phó ban, lãnh đạo các cơ quan báo chí, Luận văn sẽ đánh giá những thành công, hạn chế cần khắc phục. Từ đó, Luận văn chỉ ra một số kinh nghiệm trong quá trình xử lý thông tin, viết tin, bài. Luận văn cũng sẽ đưa ra những kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng khai thác và xử lý thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước, đối với nhà báo.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Đề tài có ý nghĩa thực tiễn lớn đối với việc cung cấp thông tin báo chí và quá trình khai thác, xử lý thông tin một cách hiệu quả. Qua đó khẳng định vai trò quan trọng của thông tin và việc cung cấp thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước đối với nhà báo, nhất là báo in.
Luận văn cũng là nguồn tài liệu tham khảo thiết thực cho các nhà quản lý, nhà báo, phóng viên và những người quan tâm khác.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
Bài viết: “Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin của nhà báo trong bối cảnh truyền thông số” tại Kỷ yếu Hội thảo Báo chí quốc tế “Báo chí Việt – Lào trong kỷ nguyên truyền thông số” do Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Lào tổ chức vào tháng 7.2019.
          
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Full name: NGUYEN THI HUYEN             2. Gender: Female
3. Date of birth: March 10, 1993
4. Place of birth: Quynh Phu - Thai Binh
5. Admission decision number: No. 1698/QD-XHNV, dated July 11, 2017, by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in the academic process: Extended 18 months
7. Official thesis title Mining and processing information from government agencies
8. Major: Journalism                                            Code: 60 32 01 01
9. Supervisors science: Dr Tran Ba Dung - Head of Professional Department, Vietnam Journalists Association
10. Summary of the thesis’s results: Based on the concepts system of mining and processing information, the thesis researches and clarifies theoretical and practical issues in the mining and processing information from government agencies by journalists in the press’s creation process. Through the actual survey results on three printed newspapers: Nhan Dan, Lao Dong, Dau Tu and interviewing journalists, reporters, editors, heads, deputy heads, leaders of press agencies, the paper will assess the successes and limitations to overcome. Since then, the thesis points out some experience in processing information, writing news and articles. The thesis will also provide specific recommendations and solutions to improve the quality of mining and processing information from s government agencies for journalists.
11. Practical applicability, if any: The topic has great practical significance for the provision of press information and the effective mining and processing of information. It is thereby confirming the critical role of information and the provision of information from state management agencies, contributing to improving the quality of information content and form from government agencies to newspapers, especially printed newspapers.
The thesis is also a valuable and practical reference source for managers, journalists, reporters and other interested people.
12. Further research directions, if any: No.
13. Thesis-related publications:
Article: “ Journalists’ skills in collecting and processing information in the context of digital media” at the Proceedings of the International Press Conference “Vietnam - Laos Press in the Era of Digital Media” by the Vietnam Journalists Association and Lao Journalists Association held in July 2019.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây