TTLV: Thông tin Đối ngoại Quốc phòng trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Thứ tư - 31/03/2021 22:20
1. Họ và tên học viên: THỤC THANH THỦY              2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:19/03/1990
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 1765/2018/QĐ-XHNV - SĐH Ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
Gia hạn thời gian học tập từ ngày 28 tháng 06 năm 2020 đến ngày 28 tháng 12 năm 2020 (06 tháng)
Gia hạn thời gian học tập từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến ngày 26 tháng 6 năm 2021 (06 tháng)
7. Tên đề tài luận văn: Thông tin Đối ngoại Quốc phòng trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng; Mã số: 8320101.01 (UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Dương Xuân Sơn, Giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
- Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận - thực tiễn về thông tin đối ngoại, đối ngoại quốc phòng trên báo chí. Thông qua khảo sát các chương trình trên Kênh truyền hình QPVN từ tháng 1/2020 đến 2/2021 và một số nhóm công chúng, luận văn đưa ra được những phân tích chi tiết cũng như đánh giá thực trạng và đúc rút một số vấn đề đặt ra trong công tác thông tin đối ngoại quốc phòng trên Kênh truyền hình QPVN. Theo đó với vai trò là kênh truyền hình có nhiều chương trình chuyên biệt về quốc phòng và an ninh, kênh Truyền hình QPVN đã cơ bản  đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của mình là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong công tác thông tin đối ngoại quốc phòng. Tuy nhiên vẫn còn hạn chế về sự trùng lặp đưa tin giữa các format trên kênh, chất lượng các sản phẩm chưa đồng đều, nội dung các chương trình về mảng đề tài này khá phong phú nhưng chưa sâu và toàn diện ở các mặt. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, và phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền và nhu cầu của công chúng thì việc đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng các sản phẩm cũng là vấn đề cấp thiết đối với kênh Truyền hình QPVN.
- Xác lập một số khuyến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại quốc phòng trên Kênh truyền hình QPVN, liên quan đến việc tổ chức lập kế hoạch sản xuất thông tin đối ngoại quốc phòng, quy hoạch và đào tạo nguồn nhân lực, cũng như phát huy tiềm năng hiện có.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Kết quả của việc đánh giá thực trạng là một căn cứ khách quan và quan trọng để kênh truyền hình QPVN nói riêng và các đơn vị truyền hình nói chung nhìn nhận lại công tác thông tin đối ngoại quốc phòng của đơn vị mình, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển mới, góp phần quan trọng vào việc đạt mục tiêu chung của nhiệm vụ thông tin đối ngoại quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa
      Đồng thời, đề tài cũng là cơ sở để các nhà nghiên cứu tiếp tục phân tích, tìm hiểu các giải pháp tổng thể từ cả cơ quan quản lý báo chí và phóng viên, biên tập viên triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại quốc phòng trên truyền hình.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Nghiên cứu đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, bám sát sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thông đối đối ngoại về quốc phòng để đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng, phục vụ tốt công tác tuyên truyền trong tình hình mới,
- Nghiên cứu những công nghệ mới, ứng dụng của truyền hình hiện đại phù hợp để đổi mới hình thức thể hiện các tác phẩm thông tin đối ngoại quốc phòng trên truyền hình.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: THUC THANH THUY                  2. Sex: Female
3. Date of birth: 19/03/1990                               4. Place of birth: Hanoi
5. Admission decision number: 1765/2018/QĐ-XHNV – SĐH     Dated 28//06/2018 issued by Rector of VNU University of Social Sciences and Humanities
6. Changes in academic process:
Study period extension from June 28th to December 28th, 2020 (6 months)
Study period extension from December 28th to June 26th, 2020 (6 months)
7. Official thesis title: Defense diplomatic information on QPVN Channel
8. Major: Journalism                                      9. Code: 8320101.01 (UD)
10. Supervisors: Assoc. Prof., Dr. Duong Xuan Son, Lecturer at VNU - University of Social Sciences and Humanities
11. Summary of the findings of the thesis:
- The thesis systematizes the theoretical and practical basis on external information and information of defense relations on press. Through survey researches on bulletins and programs broadcasting on QPVN channel from Jan. 2020 to Feb. 2021 and a group of people, the thesis lines out detailed analyses as well as assessment of information on defense diplomacy on QPVN channel. With many specialized programs on national defense and security, QPVN channel has well fulfilled its functions and mandates as the organ of the Central Military Commission and the Ministry of National Defense, including disseminating the information of defense diplomacy. However, the channel still faces overlap of products among programs, issues on product’s quality, content, and expression. To meet the mission’s requirements in the new context, and better serve the dissemination and public needs, the innovation, creativity, and quality improvement of products is an urgent issue for the QPVN channel.
- The thesis also suggests some recommendations and measures to improve the effectiveness of defense diplomatic information on the QPVN channel, related to production of programs on defense diplomatic information, human resources training, and effectively exploiting potential.
12. Practical applicability, if any:
- The results of the thesis are objectives and important bases for QPVN channel and television units in general to review their defense diplomatic information work and set out new development directions and goals, contributing to successes of defense diplomatic information mission and protecting the Fatherland in advance and from afar.
- At the same time, the thesis helps researchers to continue to find solutions from press management agencies, reporters, and editors to well implement defense diplomatic information mission on television.
13. Further research directions, if any:
- Grasping the Party's lines, the State's policies and laws, directions of the Central Military Commission, the Ministry of National Defense on defense diplomatic information to come up with solutions to better the dissemination in the new context.
- Studying new technologies and applications of modern television to apply for producing programs on defense diplomatic information on television with high quality.
14. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây