TTLV: Vấn đề xây dựng toà soạn 2 phiên bản cho báo Đảng Đồng bằng Sông Cửu Long

Thứ ba - 08/06/2021 22:23
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Khánh Phương                     2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 13/12/1991
4. Nơi sinh: tỉnh Cà Mau
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn làm luận văn từ ngày 4  tháng 12 năm  2020 đến ngày 4  tháng  12  năm 2021 ( 12 tháng)
7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề xây dựng toà soạn 2 phiên bản cho báo Đảng Đồng bằng Sông Cửu Long.
8. Chuyên ngành: Báo chí học ; Mã số: 8320101.01(UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Tạp chí Người Làm Báo.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Đề tài “Vấn đề xây dựng toà soạn 2 phiên bản cho báo Đảng Đồng bằng Sông Cửu Long” Luận văn nghiên cứu thực trạng mô hình tổ chức cơ quan báo Đảng Đồng bằng sông Cửu Long có báo in và báo điện tử, từ đó đề xuất một số mô hình tòa soạn có hai loại hình báo in và báo điện tử hoạt động hiệu quả cho các cơ quan báo chí ĐBSCL hiện nay.
Luận văn sẽ góp phần hệ thống hoá thêm khung lý luận về công tác quản trị nội dung thông tin trên báo điện tử và báo in nói chung và việc xây dựng tòa soạn hội tụ trong tương lai, là tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng về công tác quản trị nội dung thông tin trên báo điện tử và kỹ năng biên tập tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực truyền thông, báo chí.
Luận văn “Vấn đề xây dựng toà soạn 2 phiên bản cho báo Đảng Đồng bằng Sông Cửu Long” Chỉ rõ một số vấn đề đặt ra trong xây dựng mô hình tòa soạn hai loại hình báo in và báo điện tử tại các cơ quan báo Đảng ĐBSCL hiện nay, từ đó đề xuất xây dựng mô hình tòa soạn hai loại hình báo in và báo điện tử cho các cơ quan báo Đảng ở khu vực ĐBSCL trong thời gian tới.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn có giá trị tham khảo thực tiễn về công tác quản trị nội dung cho các đồng nghiệp làm việc tại cơ quan báo Đảng 2 phiên bản ở khu vực ĐBSCL. Đề tài có tác dụng góp phần vào việc giúp cho các nhà báo đang công tác tại cơ quan báo chí đánh giá thực trạng xây dựng tòa soạn 2 phiên bản của các tờ báo Đảng ở ĐBSCL hiện nay, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong việc xây dựng tòa soạn hai phiên bản tại ĐBSCL 
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu trong công tác quản trị nội dung thông tin trên báo điện tử trong thời đại kỷ nguyên số 4.0. Đặc biệt là truyền thông đa phương tiện và kỹ năng công tác quản trị nội dung thông tin và công tác biên tập trên báo điện tử ở khu vực ĐBSCL nói riêng trong hoạt động báo chí nói chung.Từ những kiến nghị và giải pháp trong luận văn có thể giúp cho các nhà quản lý xử lý nội dung thông tin trên báo điện tử hấp dần và hiệu quả hơn.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: “Vấn đề xây dựng tòa soạn 2 phiên bản cho báo Đảng Đồng Bằng Sông Cửu Long” được đăng trên tạp chí người làm báo vào tháng 6/2021.
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Khanh Phuong                            2. Sex: Male
3. Date of birth: 13/12/1991
4. Place of birth: Ca Mau province
5. Admission Decision Number: 3617/2018/QĐ-XHNV, dated December 04, 2018 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, VNU Hanoi.
6. Changes in academic process: The extension of thesis completion period is from December 04, 2020 to December 04, 2021 (12 months)
7. Official thesis title: The issue of building a 2-version newsroom for the Mekong Delta Party newspaper.
8. Major: Journalism ; Code: 8320101.01(Applied orientation)
9. Scientific instructors: Assoc. Prof., PhD. Nguyen Thanh Loi, Editor- Journalist Magazine
10. Summary of the findings of the thesis: 
The topic “The issue of building a 2-version newsroom for the Mekong Delta Party newspaper”. In the thesis, the author researched the current situation of the organizational model of the Mekong Delta Party newspaper agency with printed newspapers and online newspapers, then proposed a number of newsroom models with two types of printed and electronic newspapers to operate effectively for the Mekong Delta region’s press agencies today.
The thesis will contribute to further codify the theoretical framework on the management of information content on electronic and printed newspapers in general and the development of a converged newsroom in the future, as a reference for research, training and fostering on the management of information content on electronic newspapers and editing skills at media and journalism training and research institutions.
In thesis “The issue of building a two-version newsroom for the Mekong Delta Party newspaper”, the author pointed out a number of issued posed in developing a newsroom model of two types of printed and electronic newspapers at the Mekong Delta Party newspaper agencynow, then proposed to build the newsroom model of two types of printed and electronic newspapers for the Party newspaper agencies in the Mekong Delta region in the coming time.
11. Practical applicability: The thesis has practical reference value on content management for the colleagues working at the Party newspaper agency in the Mekong Delta region with 2 versions. The topic has the effect of contributing to supporting the journalists working at the press agencies to evaluate the current situation of building two-version newsroom of the Party newspapers in the Mekong Delta region today, then point out the remaining issues in building a two-version newsroom in the Mekong Delta region.
12. Further research directions: The topic can be a reference for the research works in the management of information content on electronic newspapers in the 4.0 era. Especially these are multimedia communication and information content management skills and editorial work on electronic newspapers in the Mekong Delta region in particular, and the journalism activities in general. The thesis can help managers to process the information content on electronic newspapers more attractively and effectively.
13. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây