TTLV: Báo điện tử với vấn đề phát triển thương hiệu chè Shan tuyết Việt Nam

Thứ tư - 19/10/2022 05:00
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thúy Ngà      2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 28/12/1975
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/QĐ-XHNV-ĐT; Ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Báo điện tử với vấn đề phát triển thương hiệu chè Shan tuyết Việt Nam.
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng;    9. Mã số: 8320101_01_UD
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, Viện Đào tạo BCTT, Trường ĐHKHXH&NV
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát thực trạng Báo điện tử với vấn đề phát triển thương hiệu chè Shan tuyết việt Nam, đánh giá thành công, hạn chế; đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng báo điện tử với vấn đề xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam nói chung và cây chè Shan tuyết nói riêng .
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Từ những phân tích thực tiễn vấn đề phát triển thương hiệu cây chè Shan tuyết Việt Nam trên báo điện tử cũng như những giải pháp đưa ra trong luận văn, các cơ quan báo chí nói chung và các báo điện tử được khảo sát trong luận văn này sẽ thấy được thực trạng, từ đó có những giải pháp tốt hơn trong quá trình truyền thông thương hiệu nông sản Việt Nam nói chung và cây chè Shan tuyết nói riêng.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

       
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: Nguyen Thi Thuy Nga                                  2. Sex: Female
3. Date of birth: 28/12/1975                                                4. Place of birth: Nghe An
5. Admission decision number: 2705/QĐ-XHNV-ĐT;  Dated 24/12/2020 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Issues of branding the Vietnamese' Shan Tuyet tea on online newspapers
8. Major: Journalism                                                  9. Code: 8320101_01_UD
10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Thanh Huyen, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
11. Summary of the findings of the thesis: On the basis of systematizing theoretical issues related to the topic, the memoir examines the current Issues of branding the Vietnamese' Shan Tuyet tea on online newspapers, assessing success and limitations; proposing solutions and recommendations to improve the quality of e-newspapers with the problem of branding Vietnamese agricultural products in general and Shan Tuyet tea in particular.
12. Practical applicability, if any: From the analysis of practical issues on the development of Shan Tuyet Vietnam tea tree brand on online newspapers as well as the solutions given in the thesis, the press agencies in general and the online newspapers surveyed in this thesis will see the situation, from there, comes up with better solutions in the process of communicating Vietnamese agricultural brands in general and Shan Tuyet tea in particular.
13. Further research directions, if any: None
14. Thesis-related publications: None


 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây