TTLV: Sức khỏe tâm thần của trẻ có cha mẹ di cư

Chủ nhật - 16/10/2022 21:44
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Diệp Hà            2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 01/8/1998
4. Nơi sinh: Sơn La
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Sức khỏe tâm thần của trẻ có cha mẹ di cư
8. Chuyên ngành: Tâm lý học                                  Mã số: 8310401.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Lượt – Khoa Tâm lý học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trên cơ sở khảo sát 212 trẻ có cha mẹ di cư (độ tuổi trung bình là 13.07, 49,8% là nữ) tại Thái Nguyên và Thái Bình, luận văn đã chỉ ra:
- Nhìn một cách tổng thể trẻ có cha mẹ di cư gặp phải các vấn đề về sức khoẻ tâm thần là đa dạng gồm vấn đề tăng động giảm chú ý, vấn đề hành vi, vấn đề cảm xúc, vấn đề với bạn bè, trong đó biểu hiện về vấn đề về cảm xúc là nổi trội nhất.;
- Có sự khác biệt về vấn đề sức khoẻ tâm thần giữa các nhóm mẫu khác nhau xét theo tiêu chí nhóm trẻ nam/nữ, năm tuổi cha mẹ di cư và cấp học.
 - Sự cô đơn ở trường học là yếu tố gia tăng các vấn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ có mẹ đi làm xa. Trong khi đó, sự phục hồi tâm lý, nhận thức của các em về sự hỗ trợ từ xã hội là các yếu tố bảo vệ trẻ em có cha mẹ đi làm xa khỏi những vấn đề về sức khỏe tâm thần.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)
- Thúc đẩy việc theo dõi, nâng cao các chương trình hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho trẻ em, đặc biệt là trẻ có cha mẹ di cư. Xây dựng những chính sách và chương trình phòng ngừa và can thiệp các vấn đề sức khỏe tâm thần ở cho trẻ.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
- Liên quan giữa vấn đề sử dụng mạng xã hội đến sức khỏe tâm thần của trẻ có cha mẹ di cư.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
 
INFORMATION ON MASTER'S THESIS

1. Full name: Ha Diep Nguyen  2. Sex: Female
3. Date of birth:01/8/1998  4. Place of birth: Son La
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV Dated: 24/12/2020
6. Changes in the academic process:
7. Official thesis title: Mental health of children with migrant parents
8. Major: Psychology 9. Code: 8310401.01
10. Supervisors: Assoc. Prof. PhD. Nguyen Van Luot - Faculty of Psychology - University of Social Sciences and Humanities
11. Summary of the findings of the thesis:
Based on a survey of 212 children with migrant parents (average age 13.07, 49.8% female) in Thai Nguyen and Thai Binh, the thesis has shown:
- Taken as a whole, children of migrant parents face various mental health problems, including attention deficit hyperactivity problems, behavioral problems, emotional problems, and problems with friends, in which the expression of emotional problems is the most prominent.;
- There is a difference in mental health problems between different sample groups in terms of the group of boys/girls, the age of the parents who migrated, and the level of education.
 Loneliness at school contributes to increasing mental health problems in children whose mothers work away from home. Meanwhile, resilience and the children's perception of social support were protective factors for LBC against mental health issues.
12. Practical applicability, if any:
- Promote the monitoring and improvement of mental health support programs for children, especially children of migrant parents. Develop policies and programs for the prevention and intervention of mental health problems in children.
13. Further research directions, if any:
- The relationship between the use of social networks and the mental health of children of migrant parents.
14. Thesis-related publications:

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây