TTLV: Can thiệp tâm lý cho một học sinh có triệu chứng trầm cảm

Chủ nhật - 30/07/2023 21:39
1. Họ và tên học viên: Dương Ngô Hoàng Long  2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 13/09/1997
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 1811/2021/QĐ-XHNV Ngày 08 tháng 09 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Can thiệp tâm lý cho một học sinh có triệu chứng trầm cảm
8. Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng; Mã số: 8310401.02
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Thy Cầm công tác tại Khoa Tâm lý học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Đánh giá trầm cảm có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như quan sát, hỏi chuyện lâm sàng, đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn chẩn đoán theo DSM-5 và kết quả từ các thang đo, đặc biệt cần chú ý tới khoảng tuổi để sử dụng thang đo cho phù hợp.
Liệu pháp Nhận thức hành vi đem lại những hiệu quả rõ rệt trong can thiệp cho học sinh có triệu chứng trầm cảm. Theo dõi sau can thiệp cho thấy thân chủ có những thay đổi lớn về nhận thức và hành vi, thân chủ đã có thể tự thách thức các niềm tin không có ích của mình, điều chỉnh hành vi phù hợp hơn và thân chủ cũng trải nghiệm nhiều cảm xúc tích cực hơn. Thân chủ cũng tăng cường về kiến thức có liên quan đến trầm cảm cũng như áp dụng thành thạo những kỹ năng mới.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Luận văn trình bày quy trình theo các bước thực hiện một ca lâm sàng, đánh giá, lập kế hoạch trị liệu và tiến hành trị liệu theo Liệu pháp CBT.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name : Duong Ngo Hoang Long              2. Sex: Male                                              
3. Date of birth: 13/09/1997                                 4. Place of  birth: Hanoi                          
5. Admission decision number: 1811/2021/QĐ-XHNV Dated 08/09/2021 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.        
6. Changes in academic process: None                                                                                    
7. Official thesis title: Psychological Intervention for a Student with Depressive Symptoms
8. Major: Clinical Psychology                             9. Code: 8310401.02                               
10. Supervisors: Dr. Vu Thy Cam works at the Department of Psychology, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.                                             
11. Summary of the findings of the thesis:                                                                              
Assessment of depression can use a variety of methods, such as observation, clinical questioning, assessment based on diagnostic criteria according to the DSM-5, and results from the scales. Special attention should be paid to the age range to use the appropriate scale.
Cognitive-behavioral therapy has been shown to be effective as an intervention for students with depressive symptoms. Post-intervention follow-up showed that the client had major changes in cognition and behavior; the client was able to challenge their own unhelpful thoughts, adjust their behavior more appropriately, and the client also experienced more positive emotions. They also increase their knowledge of depression as well as master new skills.
12. Practical applicability, if any: The thesis presents the step-by-step process of performing a clinical case: assessment, planning and conducting therapy according to CBT Therapy.
13. Further research directions, if any: None                                                                          
14. Thesis-related publications: None                                                                                     

                                                                          
 
 

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây