TTLV: Vấn đề phát triển nguồn thu trên nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam

Thứ hai - 24/07/2023 22:35
1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Vân Anh: 2. Giới tính: nữ
3. Ngày sinh: 02/09/1990
4. Nơi sinh: Quảng Nam
5. Quyết định công nhận học viên số 1811/2021/QĐ-XHNV, ngày 08/09/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề phát triển nguồn thu trên nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam
8. Chuyên ngành: Quản trị Báo chí truyền thông; Mã số: Thí điểm
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Văn Hà, Hội đồng Lý luận Trung ương
(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn hệ thống hóa lý thuyết, đánh giá, phân tích thực trạng, thảo luận về các vấn đề đặt ra từ kết quả nghiên cứu và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp phát triển nguồn thu trên nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Kết quả của luận văn góp phần tăng cường nhận thức về sự cần thiết và tầm quan trọng vấn đề phát triển nguồn thu trên nền tảng số của các cơ quan báo chí nói chung và Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng.
Ngoài ra, luận văn cũng đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển nguồn thu trên nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)
Góp phần đánh giá thực trạng về vấn đề phát triển nguồn thu tại Đài Tiếng nói Việt Nam, từ đó có thể phần nào cải thiện những hạn chế đang tồn tại, đưa ra một số những giải pháp nâng cao nguồn thu trên nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: chưa
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 
1. Full name : Pham Thi Van Anh 2. Sex: Female
3. Date of birth: 02/09/1990  4. Place of  birth: Quang Nam
5. Admission decision number: 1811/2021/QĐ-XHNV Dated 08/09/2021
6. Changes in academic process: None
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: The issue of developing revenue sources on the digital platform of VOV
8. Major: Media Management   Code: Experiment.
9. Supervisors: Assoc. Prof Vu Van Ha, Central Theoretical Council
(Full name, academic title and degree)
10. Summary of the findings of the thesis:
The thesis systematizes the theory, evaluates and analyzes the current situation, discusses the problems raised from the research results, and proposes several recommendations and solutions to raise revenue on the digital platforms of Voices of Viet Nam. Furthermore, the outcomes of the thesis have a great contribution to increasing awareness of the need and importance of revenue growth on the digital platforms of news agencies and Voices of Viet Nam, thereby aiming at the ultimate goal of improving the quality of multimedia newspaper products. In addition, the thesis also proposes some solutions and recommendations to improve the income on the digital platforms of Voices of Viet Nam.
11. Practical applicability, if any:
Contributing to assessing the current situation of revenue development at Voice of Vietnam, resultantly improving the existing limitations and providing numerous effective solutions which are aimed at the common purpose of raising revenue on the digital platforms of Voice of Viet Nam.
12. Further research directions, if any: Not yet
13. Thesis-related publications: None.  
 (List them in chronological order)


 

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây