TTLV: Nguồn vốn FDI của Hoa Kỳ vào Việt Nam từ năm 1995 đến năm 2020.

Chủ nhật - 06/08/2023 23:24
1. Họ và tên học viên: Hoàng Anh Minh                 2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 02/09/1979
4. Nơi sinh: Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
5. Quyết định công nhận học viên số: 2606/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Nguồn vốn FDI của Hoa Kỳ vào Việt Nam từ năm 1995 đến năm 2020.
8. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam            9. Mã số: 8229010.05
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Hồ Thành Tâm, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn đã tập trung nghiên cứu, phân tích lịch sử thu hút dòng vốn FDI từ Hoa Kỳ vào Việt Nam trong giai đoạn 1995-2020, đặt trong bối cảnh chung là quá trình mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài và quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, tiến tới thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng, toàn diện. Từ đó, luận văn đưa ra một số đánh giá, kiến nghị chính sách liên quan đến việc thu hút FDI từ Hoa Kỳ trong tương lai.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các tạp chí thuộc lĩnh vực đầu tư, tài chính ở Việt Nam.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ
- Nguồn vốn FDI tại Việt Nam...
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
14.1. Chủ biên các cuốn sách, đặc san:
 1. Toàn cảnh Đầu tư Tài chính Việt Nam, Tạp chí Đầu tư Tài chính, 2022.
 2. Toàn cảnh Đầu tư Tài chính Việt Nam 2023, Tạp chí Đầu tư Tài chính,
 3. 2023.
 4. Tương lai tài chính số, Tạp chí Đầu tư Tài chính, 2023.
 5. Hành trình VietnamFinance, Tạp chí Đầu tư Tài chính, 2023.
14.2. Tham gia Hội đồng biên soạn các cuốn sách, đặc san:
 1. 20 năm Đầu tư nước ngoài, Nhìn lại và hướng tới, Nxb Tri thức, 2008.
 2. Niên giám Đầu tư nước ngoài Việt Nam, Nxb Hà Nội, 2011.
 3. Toàn cảnh đầu tư giao thông Việt Nam, Nxb Hà Nội, 2015 (ISBN: 9786045514382)
 4. Toàn cảnh 30 năm đầu tư nước ngoài, Tạp chí Nhà Đầu tư, 2018.
 5. Đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài và tại Myanmar, Tạp chí Đầu tư Tài chính, 2023.

   
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Hoang Anh Minh                    2. Sex: Male
3. Date of birth: Sep 2nd 1979
4. Place of birth: Cuong Gian commune, Nghi Xuan District, Ha Tinh
5. Admission decision number: 2606/QD-XHNV Dated November 26th 2021 of the Rector of the University of Social Scienes and Humanities, Vietnam National University.
6. Changes in academic process: Non
7. Official thesis title:
Vietnamese: Nguồn vốn FDI của Hoa Kỳ vào Việt Nam từ năm 1995 đến năm 2920.
English: US Foreign Direct Investment (FDI) into Vietnam from 1995 to 2020
8. Major: History                                9. Code: 8229010.05
10. Supervisor: Ho Thanh Tam (PhD), Faculty of History, University of Social Scienes and Humanities, Vietnam National University.
11. Summary of the findings of the thesis:
The thesis has focused on researching and analyzing the history of attracting FDI inflows from the US into Vietnam in the period 1995-2020, in the general context of the process of opening up to attract foreign investment and the process of normalizing Vietnam – US relations toward extensive and comprehensive cooperation. Thereby, the thesis makes somes assessments and policy recommendations related to attracting FDI from the US in the future.
12. Practical applicability, if any: The thesis can be use as references for journal, magazines in the field of invesment, finance in Vietnam.
13. Further research directions, if any:
- Commercial relation between Vietnam-the US
- FDI in Vietnam…
14. Thesis-related publications:
14.1. Editor:
 1. Toàn cảnh Đầu tư Tài chính Việt Nam, Journal of Vietnam Finance, 2022.
 2. Toàn cảnh Đầu tư Tài chính Việt Nam 2023, Journal of Vietnam Finance, 2023.
 3. Tương lai tài chính số, Journal of Vietnam Finance, 2023.
 4. Hành trình VietnamFinance, Journal of Vietnam Finance, 2023.
14.2. Tham gia Hội đồng biên soạn các cuốn sách, đặc san:
 1. 20 năm Đầu tư nước ngoài, Nhìn lại và hướng tới, Tri thức Publisher, 2008.
 2. Niên giám Đầu tư nước ngoài Việt Nam, Hà Nội Publisher, 2011.
 3. Toàn cảnh đầu tư giao thông Việt Nam, Hà Nội Publisher, 2015 (ISBN: 9786045514382)
 4. Toàn cảnh 30 năm đầu tư nước ngoài, Journal of Vietnam Finance, 2018.
 5. Đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài và tại Myanmar, Journal of Vietnam Finance, 2023.

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây