TTLV: Can thiệp tâm lý cho một học sinh có trải nghiệm bạo lực gia đình

Chủ nhật - 30/07/2023 21:26
1. Họ và tên học viên: Lê Thị Thuỳ
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 30/03/1996
4. Nơi sinh: Hà Tĩnh 
5. Quyết định công nhận học viên số: 1811/2021/QĐ-XHNV Ngày 08 tháng 09 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 
7. Tên đề tài luận văn: Can thiệp tâm lý cho một học sinh có trải nghiệm bạo lực gia đình
8. Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng; Mã số: 8310401.02
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Bá Đạt, công tác tại Khoa Tâm lý học, Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Bạo lực gia đình là một vấn nạn trong xã hội ngày nay, tình trạng bạo lực gia đình xảy ra với nạn nhân là trẻ em càng trở nên bức thiết hơn. Trong nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra tổng quan về tâm lý của trẻ có trải nghiệm bạo lực gia đình và sử dụng tiếp cận nhận thức – hành vi, một trong các tiếp cận trị liệu hiệu quả trong việc hỗ trợ cho tâm lý trẻ có trải nghiệm bạo lực gia đình.
Kết quả nghiên cứu cho thấy những vấn đề cảm xúc và hành vi của thân chủ đã giảm sau liệu trình tham vấn – trị liệu. Liệu pháp nhận thức hành vi áp dụng trong ca này đã đạt được những hiệu quả nhất định.
Thân chủ đã điều hoà được cảm xúc , giảm dần ý tưởng tự sát, cân bằng tâm lý, đặc biệt, mẹ của thân chủ sau khi nhận được sự tham vấn của nhà tâm lý đã có những trao đổi dứt khoát với cha của thân chủ từ đó, thân chủ đã tránh được những hành vi bạo lực vô cớ từ cha của mình.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Từ những kết quả thu được qua quá trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn trong ca lâm sàng , luận văn đã góp phần cho thấy sự hiệu quả của liệu pháp nhận thức hành vi trong can thiệp tâm lý cho trẻ có trải nghiệm bạo lực gia đình. Thông qua đó cũng nhấn mạnh đến vai trò, ứng dụng của liệu pháp tâm lý trong can thiệp trị liệu riêng và trị liệu nhận thức – hành vi nói chung đối với người có khó khăn tâm lý.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Le Thi Thuy
2. Sex: Female
3. Date of birth: 30/03/1996
4. Place of  birth: Ha Tinh
5. Admission decision number: 1811/2021/QĐ-XHNV, dated 08/09/2021 from the Principal of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Psychological intervention for a student experiencing domestic violence.
8. Major: Clinical Psychology; 9. Code: 8310401.02.
10. Supervisors: Dr. Nguyen Ba Dat, Faculty of Psychology, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi. 
11. Summary of the findings of the thesis: 
Domestic violence is considered a serious problem in society nowadays. The prevalence of domestic violence among children has posed several alerting messages more than ever. Within this research, the author has demonstrated the literature review about the psychological aspect of children experiencing domestic violence, and used the cognitive behavioral approach  to support them.
The research results showed the client’s emotional and behavioral problems decreased after the counseling – psychotherapy. Cognitive behavioral therapy applied in this case has achieved certain effects.
The client has managed to regulate the emotions, decrease the rate of suicidal thoughts, balance the psychological state. Especially, the client’s mother also made clear discussion with the father after the counseling process. Since then, the client has avoided unjustified violent acts from his/her father.
12. Practical applicability:
Based on theoretical research and clinical application, the thesis has shown the effectiveness of the cognitive behavioral approach in the psychological intervention of children experiencing domestic violence. Furthermore, it also stressed more on the role and the application of psychological therapy, in particular, and of the cognitive behavioral, in general, on clients with psychological adversity. 
13. Further research directions: None
14. Thesis-related publications: None

                                                                            

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây