TTLV: Can thiệp tâm lý cho một thiếu niên có hành vi tự hại

Chủ nhật - 30/07/2023 21:24
1. Họ và tên học viên: Cao Phương Thao             2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 15/10/1998
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quyết định công nhận học viên số: 1811 /2021 QĐ-XHNV-SĐH ngày 08 tháng 09 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Can thiệp tâm lý cho một thiếu niên có hành vi tự hại
8. Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng (định hướng ứng dụng); Mã số: 8310401.02
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Sinh Phúc công tác tại Bệnh viện Quân Y 103
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn trình bày tổng quan về hành vi tự hại trên một trường hợp thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, luận văn chủ yếu tập trung trình bày quá trình đánh giá và tiến trình trị liệu cho một thiếu niên có hành vi tự hại, dựa trên tiếp nhận trị liệu nhận thức – hành vi kết hợp chánh niệm. Luận văn sử dụng các kỹ thuật nhận thức – hành vi kết hợp với chánh niệm để giải quyết các mục tiêu đầu ra được thống nhất giữa thân chủ và học viên: (1) Quản lý hành vi tự hại; (2) Dự phòng tự sát; (3) Dự phòng các yếu tố liên quan đến hành vi tự hại.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn cung cấp bằng chứng thực tế rằng liệu pháp nhận thức – hành vi kết hợp chánh niệm có thể áp dụng trong thực hành trị liệu cho thân chủ có hành vi tự hại. Luận văn trình bày theo quy trình các bước thực hiện một ca lâm sàng theo tiếp cận CBT, đánh giá, lập kế hoạch trị liệu và tiến hành trị liệu đem lại kết quả trên thực tế ca được can thiệp.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 
1. Full name : Phuong Thao Cao                        2. Sex: Female
3. Date of birth: 15/10/1998                               4. Place of  birth: Nghe An
5. Admission decision number: 1811 /2021 QĐ-XHNV-SĐH Dated 08/09/2021 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Psychological interventions for an adolescent with self-harm behaviors
8. Major: Clinical Psychology (Application Orientation)              9. Code: 8310401.02
10. Supervisors: Associate Professors Doctor Sinh Phuc Nguyen works at the Military Hospital 103
11. Summary of the findings of the thesis: The thesis presents an overview of self-harm behavior on an adolescent case. In addition, the thesis mainly focuses on presenting the assessment and treatment process for a teenager with self-harm behavior, based on receiving cognitive-behavioral therapy combined with mindfulness. The thesis uses cognitive-behavioral techniques combined with mindfulness to address the agreed outcomes between the client and the student: (1) Manage self-harm behavior; (2) Suicide prevention; (3) Prevention of factors related to self-harm behavior.
12. Practical applicability, if any: The thesis provides practical evidence that cognitive-behavioral therapy combined with mindfulness can be applied in therapeutic practice for clients with self-harm behaviors. The thesis presents the steps of performing a clinical case according to the CBT approach, assessing, planning therapy and conducting therapy to bring about actual results in the intervention case.
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No
                                                                                   

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây