TTLV: Xây dựng và phát triển thương hiệu Trung tâm Tin tức VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam)

Thứ bảy - 22/07/2023 21:43
1. Họ và tên học viên: Hoàng Thị Tố Quyên: 2. Giới tính…Nữ…………
3. Ngày sinh: 28/07/1998
4. Nơi sinh: Quảng Ninh
5. Quyết định công nhận học viên số: 1811/QĐ-XHNV, Ngày 08 tháng 9 năm 2021của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có
7. Tên đề tài luận văn: Xây dựng và phát triển thương hiệu Trung tâm Tin tức VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam)
8. Chuyên ngành: Quản trị Báo chí Truyền thông; Mã số: Thí điểm
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Ts. Nguyễn Minh Hải, Trường Cao đẳng Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Đề tài của luận văn thuộc diện nghiên cứu ngành Báo chí học, chuyên ngành Quản trị Báo chí và Truyền thông. Vì vậy, luận văn kế thừa lý thuyết về thương hiệu, thương hiệu truyền thông vừa sử dụng lý thuyết về báo chí, truyền thông - lý thuyết sử dụng và hài lòng để xây dựng các chỉ báo nghiên cứu. Trên cơ sở các lý thuyết của các học giả đi trước, luận văn đã nghiên cứu đề xuất khung lý luận về xây dựng, phát triển thương hiệu Trung tâm Tin tức;  khảo sát hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu của Trung tâm Tin tức VTV24, phân tích làm rõ những thành công và hạn chế của hoạt động này, đồng thời đã đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu của Trung tâm Tin tức VTV24.
Qua kết quả nghiên cứu của luận văn có thể nhận thấy, Trung tâm tin tức VTV24 là một thương hiệu mạnh của Đài Truyền hình Việt Nam, góp phần tạo nên thương hiệu của VTV - là tổ chức chính trị xã hội, nhưng cũng là sản phẩm hàng hóa đặc biệt, dù muốn hay không vẫn phải tuân theo quy luật thị trường, quy luật cạnh tranh. Tuy nhiên, trung tâm tin tức vẫn chứa đựng những thuộc tính riêng biệt. Các sản phẩm của VTV24 vẫn phải tuân theo tôn chỉ, mục đích của VTV. Vì vậy, Trung tâm Tin tức VTV24 cần vừa phải thực hiện những nhiệm vụ chính trị của Đài Truyền hình Việt Nam nhưng cũng vừa tạo nên những giá trị khác biệt cho thương hiệu của mình, phù hợp với nhu cầu của công chúng hiện đại.
VTV24 đã xây dựng thành công thương hiệu trên đa nền tảng và tạo nên những giá trị khác biệt, có tầm ảnh hưởng lớn với công chúng trên toàn quốc. Đó là tạo nên những khác biệt về nội dung, hình ảnh nhận diện được thiết kế có tính đồng bộ, dễ nhận biết, tạo được thương hiệu cá nhân thành công và sử dụng hiệu quả tối đa các nền tảng. VTV24 cũng đã cho thương hiệu báo chí khác thấy rằng việc xây dựng hệ sinh thái đa nền tảng hiện nay là tất yếu, chú trọng xây dựng hình ảnh nhân viên cũng là một chiến lược quan trọng khi định vị thương hiệu trong lòng công chúng.
Tuy nhiên, VTV24 vẫn còn gặp những hạn chế do bối cảnh và chiến lược vẫn còn nhiều điểm yếu, đặc biệt trong quan hệ với công chúng khi xử lý các vấn đề khủng hoảng truyền thông. Chính vì vậy, chiến lược xử lý khủng hoảng trong quá trình xây dựng, phát triển thương hiệu là một việc cần làm nghiêm túc mà VTV24 vẫn đang còn chưa thực sự chú trọng. Ngoài ra, VTV24 cần đẩy mạnh hơn nữa trong khâu kiểm duyệt nội dung, tích hợp có hiệu quả ngôn ngữ truyền thông hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc của một thương hiệu tin tức quốc gia với công chúng. Để thực hiện tốt những vấn đề này, bộ máy hành chính cũng nên được thống nhất để không gặp khó khăn trong vấn đề chỉ đạo chiến lược.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Sử dụng dụng khung lý thuyết khi thực hiện chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cho cơ quan báo chí trong bối cảnh xã hội hiện tại
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name : Hoang Thi To Quyen 2. Sex: female
3. Date of birth: 28/07/1998 4. Place of  birth: Quang Ninh
5. Admission decision number: 1811/QĐ-XHNV. Dated 08/09/2021
6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: No change

8. Major: Jounalism   9. Code: THI DIEM
10. Supervisors: Dr. Nguyen Minh Hai, College of Television, Vietnam Television Station.
11. Summary of the findings of the thesis:
The topic of the thesis is in the field of Journalism research, majoring in Press and Media Management. Therefore, the thesis inherits the theory of brands and media brands and uses the theory of journalism, communication - theory of use and satisfaction to build research indicators. On the basis of theories of previous scholars, the thesis has researched and proposed a theoretical framework for building and developing the News Center brand; surveyed the brand building and development activities of VTV24 News Center, analyzed and clarified the successes and limitations of this activity, and proposed some solutions to improve the efficiency of construction activities and brand development of VTV24 News Center.
Through the research results of the thesis, it can be seen that VTV24 News Center is a strong brand of Vietnam Television Station, contributing to the brand of VTV - a socio-political organization, but also a Special products and goods. Whether they like it or not, must still comply with market rules and competition rules. However, news centers still contain distinct attributes. VTV24's products still have to comply with VTV's principles and purposes. Therefore, VTV24 News Center needs to both carry out the political tasks of Vietnam Television Station but also create different values ​​for its brand, in line with the needs of the modern public.
VTV24 has successfully built a brand on multiple platforms and created different values, having great influence on the public nationwide. That is to create differences in content, identity images designed to be uniform, easy to recognize, create a successful personal brand and make the most effective use of platforms. VTV24 has also shown other press brands that building a multi-platform ecosystem is now inevitable, focusing on building employee image is also an important strategy when positioning the brand in the public mind.
However, VTV24 still faces limitations because the context and strategy still have many weaknesses, especially in public relations when dealing with media crisis issues. Therefore, the crisis management strategy in the process of building and developing the brand is a serious thing that VTV24 is still not really paying attention to. In addition, VTV24 needs to step up further in content censorship, effectively integrating modern media languages ​​while maintaining the identity of a national news brand to the public. In order to do well on these issues, the administrative apparatus should also be unified so that there are no difficulties in strategic direction.
12. Practical applicability, if any: Using a theoretical framework when implementing brand building and development strategies for news agencies in the current social context
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No
 (List them in chronological order)


 

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây