TTLV: Chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Hội sở Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Thứ tư - 05/12/2018 03:46

1. Họ và tên học viên: Phùng Thị Phương Liên                                   2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/8/1979

4. Nơi sinh:  Thành Kim, Thạch Thành, Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận học viên số: 4295/2016/QĐ-XHNV ngày 12 tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “Chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Hội sở Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam”.

8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng                                                   9. Mã số: 60 34 04 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Thị Phụng

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản sau:

Chương 1. Cơ sở lý luận về chuẩn hóa hoạt động văn phòng

  Nội dung Chương 1 chủ yếu đề cập đến lý thuyết và cơ sở lý luận chuẩn hóa hoạt động văn phòng như: khái niệm, nội dung, mục đính, ý nghĩa của chuẩn hóa trong hoạt động văn phòng; điều kiện cần có để chuẩn hóa hoạt động văn phòng

Chương 2. Thực trạng chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Hội sở Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Chương này trình bày thực trạng chuẩn hóa hoạt động bao gồm các nội dung sau: giới thiệu khái quát về Hội sở ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam và thực trạng chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Hội sở Ngân hàng. Qua đó đánh giá chung về chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Hội sở Ngân hàng, đây là cơ sở để tác giả đề xuất những giải pháp chuẩn hóa  được đề cập ở Chương 3.

Chương 3. Đề xuất giải pháp chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Hội sở Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

 Đây cũng là mục tiêu chính mà đề tài hướng tới. Chương này tập trung trình bày những giải pháp chuẩn hóa hoạt động văn phòng và cách thức triển khai thực hiện các giải pháp chuẩn hóa hoạt động văn phòng.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn là tài liệu tham khảo hữu ích, giúp cho các nhà khoa học và các bạn đọc quan tâm đến vấn đề này có cái nhìn tổng quan, tiết kiệm được thời gian, công sức thu thập tài liệu; đồng thời là cơ sở giúp các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu làm rõ và bổ sung những vấn đề chưa được đề cập, nhằm lấp đầy những khoảng trống trong nghiên cứu. Ngoài ra, đây còn là tài liệu tham khảo để các doanh nghiệp áp dụng nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động văn phòng.                         

INFORMATION ABOUT MASTER THESIS

1. Fullname of the student:  Phung Thi Phuong Lien                                            2. Sex: Female

3. Date of birth: 10/8/1979

4. Place of birth:  Thanh Kim, Thach Thanh, Thanh Hoa city.

5. Decision to recognize trainee No: 4295/2016/QĐ-XHNV dated June 12nd, 2016 was written by Head of Hanoi University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University.

6. Changes in the traning process:  No change

7. Title of thesis: Standardization of office activities at the Head Office of Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank”.

8. Major: Office Administration                                                                      9. Code: 60 34 04 06

10. Scientific guidance officer: Associate Professor, PhD. Vu Thi Phung

11. Summary of the results of the thesis:

The thesis consists of 3 chapters with the following basic contents:

Chapter 1: Rationale for standardization of office operations

  Content of chapter 1 refers to the theory and basis for standardization of office activities such as concept, content, purpose and meaning of standardization in office activities, required conditions to standardize office operations.

Chapter 2. The status of Standardization of office operations at the Head Office of Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank 

This chapter presents the status of standardization of activities includes the following contents: General introduction and the status of standardization of Head Office of Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank.  Thereby, there is general assessment of standardization of office operations at the Head Office. This is the basis for the author to propose standardization solutions mentioned in chapter 3.

Chapter 3. Proposed solutions for Standardization of office activities at the Head Office of Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank 

 This is also the main objective that the topic aimed at. This chapter focuses on solutions for standardization of office operations and how to implement standardization solutions for office operations.

12. Applicability in practice:

The research results of the thesis are useful reference materials, which helps scientists and readers to pay attention to this issue with an overview, save time and effort to collect materials. At the same time, it will help scientists to research and clarify issues that have not been addressed to fill gaps in research. In addition, this is a reference for enterprises to improve the quality of office activities.                                                                                     

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây