TTLV: Gắn kết với tổ chức của người lao động và các yếu tố ảnh hưởng

Thứ hai - 10/12/2018 04:00

1. Họ và tên học viên: Bùi Thị Thu Hà                            2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 09/03/1993

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận học viên số 3683/2015/QĐ-XHNV ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Gắn kết với tổ chức của người lao động và các yếu tố ảnh hưởng.

8. Chuyên ngành: Tâm lý học                                        Mã số: 60 31 04 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Lê Thị Minh Loan – Khoa Tâm lý học – ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

            Nghiên cứu gắn kết với tổ chức của người lao động và các yếu tố ảnh hưởng được khảo sát trên 155 người lao động tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI có trụ sở tại tầng 4, tòa nhà 25T2, đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Kết quả khảo sát cho thấy mức độ gắn kết với tổ chức của người lao động tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI nhìn chung ở mức trung bình (ĐTB=3,57, ĐLC=0,43), trong đó 15,5% người lao động gắn kết với tổ chức ở mức cao, 68,4%  ở mức trung bình và 16,1% ở mức thấp. Trong các thành phần gắn kết với tổ chức, gắn kết lợi ích thế hiện mạnh mẽ nhất sau đó đến gắn kết trách nhiệm và thấp nhất là gắn kết tình cảm. Giữa các mặt gắn kết có tác động tương quan mức khá với nhau.

            Không phải tất cả các yếu tố thuộc về cá nhân người lao động đều có ảnh hưởng đến gắn kết với tổ chức của họ trong Hệ thống Giáo dục HOCMAI. Các yếu tố độ tuổi, vị trí công tác, thâm niên công tác có tác động đến mức độ gắn kết của người lao động tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI, trong đó yếu tố thâm niên công tác tác động mạnh nhất đến gắn kết với tổ chức của người lao động (β=0,3). Cụ thể:

+ Gắn kết tình cảm chịu ảnh hưởng của yếu tố giới tính, và thâm niên công tác.

+ Gắn kết lợi ích không chịu ảnh hưởng của yếu tố nào.

+ Gắn kết trách nhiệm chịu ảnh hưởng của yếu tố thâm niên công tác.

            Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp đều có ảnh hưởng, tác động nhất định đến sự gắn kết tổ chức của người lao động. Trong đó tác động mạnh nhất là yếu tố đặc điểm công việc (β=0,69). Các thành phần gắn kết với tổ chức chịu ảnh hưởng của tất cả các yếu tố thuộc về doanh nghiệp trong đó:

+ Gắn kết tình cảm ảnh hưởng nhiều hơn là yếu tố đặc điểm công việc và tiền lương, mối quan hệ với đồng nghiệp.

+ Gắn kết lợi ích ảnh hưởng nhiều hơn bởi các yếu tố đặc điểm công việc, phúc lợi, tiền lương.

+ Gắn kết trách nhiệm chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi các yếu tố đặc điểm công việc, tiền lương, sự khen ngợi và công nhận thành tích.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn là một tài liệu tham khảo hữu ích đối với các doanh nghiệp nói chung và Hệ thống Giáo dục HOCMAI nói riêng để tìm ra nguyên nhân và đưa ra những giải pháp phù hợp để nâng cao gắn kết với tổ chức của người lao động.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nếu có điều kiện và thời gian, chúng tôi sẽ nghiên cứu đề tài sâu hơn nữa với sự tác động của các yếu tố xu hướng tính cách của người lao động, văn hóa doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp, thương hiệu… xem có tác động đến sự gắn kết với tổ chức của người lao động hay không.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không


INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Bui Thi Thu Ha                                       2. Sex: Female

3. Date of birth: 09th March 1993

4. Place of birth: Hai Phong City.

5. Admission decision number: 3683/2015/QĐ-XHNV on 31/12/2015 issued by Rector of University of Social Science and Humanities, Vietnam National University, HaNoi.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Commitment to the organization of employees and influence factors.

8. Major: Psychology                                                  Code: 60 31 04 01

9. Supervisors: Associate Professor Le Thi Minh Loan - Faculty of Psychology - University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, HaNoi.

10. Summary of the thesis’s findings:

Research on commitment to the organization of employees and influence factorshas the number of survey participants of 155 employees at HOCMAI Education System,  at 4 floor, 25T2 Building, Nguyen Thi Thap Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City. Results showed the moderate level of  commitment to the organization of employees in the HOCMAI Education System (mean = 3.57, SD = 0.43), 15.5% of which is at high level, 68.4% is at average and 16.1% is at low level. Among the components of  commitment to the organization of employees construct, continuance commitmentplays the biggest role then came the normative commitmentand the emotional commitment. There are moderate correlation between the three components of  commitment to the organization of employees construct.

Not all personal factors affect employees' commitment in the HOCMAI Education System. Age, working position and seniority affect the level employees' commitment in the HOCMAI Education System, in which the seniority factor impacts the most to the commitment. Be more specific:

+ Affective commitment is influenced by sex, work position and seniority.

+ Continuance commitment is not affected by any factor.

+ Normative commitmentis influenced by work position and seniority.

The influence factors related to the enterprise have impacts on employees' commitment. The most significant factor was job characteristics (β = 0.69). The components of employees’ commitment construct are affected by all the elements of the enterprise in which:

+ Affective commitment is affected by job characteristics and wages, relationships with colleagues.

+ Continuance commitmentis affected by job characteristics, welfare, wages.

+ Normative commitmentis is affected by job characteristics, salary, praise, and recognition of performance.

11. Practical applicability:

The study results provide useful references for enterprises in general and HOCMAI Education System in particular in order to find out the causes and propose suitable solutions to enhance the employees’ commitment.

12. Further research directions:

If we have conditions and time, we will study further to find out the influence of the personality characteristics of employees, corporate culture, the size of the business, the brand... on the employees’ commitment.

13. Thesis-related publications: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây