TTLV: Chỉnh sửa và gỡ bài đã đăng trên báo điện tử Việt Nam dưới góc độ đạo đức báo chí

Thứ năm - 06/12/2018 21:00

1. Họ và tên học viên:  ĐINH THỊ NHA TRANG

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:  21/7/1984

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận học viên số: 2811/QĐ-XHNV, ngày 18 tháng 8 năm 2016, của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận văn: Chỉnh sửa và gỡ bài đã đăng trên báo điện tử Việt Nam dưới góc độ đạo đức báo chí

8. Chuyên ngành: Báo chí học                                         Mã số:  16035017

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Võ Minh Tuấn

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

            Trên cơ sở khảo sát, phân tích thực trạng vấn đề chỉnh sửa và gỡ bài đã đăng trên báo điện tử Việt Nam hiện nay dưới góc độ đạo đức báo chí, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế và khắc phục hiện tượng này. Chương 1 Luận văn làm rõ các đặc điểm của báo điện tử, một trong số đó là dễ chỉnh sửa, gỡ bỏ, từ đó phân tích ưu điểm, nhược điểm của đặc điểm này; chương 2 phân tích thực trạng và nguyên nhân của vấn đề chỉnh sửa, gỡ bài đã đăng trên báo điện tử Việt Nam hiện nay từ góc độ đạo đức báo chí; chương 3 đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế và khắc phục nhược điểm của vấn đề này.

  11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Công trình cung cấp cái nhìn về một hiện tượng phát sinh trong thực tiễn phát triển của báo chí Việt Nam nói chung và báo điện tử Việt Nam nói riêng; đưa ra các đánh giá, khuyến nghị, giải pháp để hạn chế tình trạng chỉnh sửa, gỡ bài đã đăng vi phạm đạo đức báo chí trên các báo điện tử Việt Nam, giúp các nhà báo, lãnh đạo báo chí và cơ quan quản lý báo chí có thể tham khảo, cân nhắc và có giải pháp phù hợp với các vấn đề phát sinh của báo chí hiện đại, trong đó có báo điện tử.

  12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục nghiên cứu các thách thức liên quan đến đặc điểm linh hoạt, dễ chỉnh sửa, gỡ bỏ  báo điện tử liên quan đến đạo đức báo chí trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển hiện nay.

- Nghiên cứu sâu hơn về thực tế và kinh nghiệm, cách ứng xử của báo chí quốc tế nói chung, báo điện tử nói riêng liên quan đến vấn đề chỉnh sửa, gỡ bài trên báo điện tử dưới góc độ đạo đức báo chí, từ đó đưa ra các kinh nghiệm và khuyến nghị tham khảo cho báo chí Việt Nam.

  13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không


INFORMATION ON THE THESIS OF MASTER

1. Full name of Master student:     ĐINH THI NHA TRANG

2. Gender: Female

3. Date of birth:  21 July 1984

4. Place of birth: Nghe An

5. Number for Student recognition decision: No. 2811/QĐ-XHNV, 18 August 2016, from the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in the training process: none

7. Thesis title: Editing and removing published articles on Vietnamese online newspapers from the perspective of journalism ethics

8. Major: Press Studies                       Code:  16035017

9. Research supervisor: Vo Minh Tuan, PhD

10. Summary of new findings of the thesis:

Based on the survey and analysis about the current situation of the editing and removing published articles on Vietnamese online newspapers from the perspective of journalism ethics, a number of solutions have been proposed in the thesis with a view to lessening and dealing with this situation.  Also, the study provides an insight into the characteristics of online newspapers, one of which is easy to edit and remove, as well as the analysis of pros and cons of this feature. Moreover, the examination of the current situation and the causes of the issue as the recommendations are presented in this thesis.

  11. Applicability in practice:

The study investigates on an arising phenomenon in the practice and development of Vietnamese press in general and Vietnamese electronic newspaper in particular. Furthermore, evaluations, recommendations, and solutions are brought up to lessen the editing and removing of unethical journalism on Vietnamese online newspapers in the hope of being of great assistance to journalists, heads and authorities of newspapers in the consultation and consideration on the appropriate solutions for arising issues in the practice of the modern press, including online newspapers.

   12. Future research directions:

- Continuing the research on the challenges related to the characteristics of being flexible, easy to edit and remove of online newspapers from the perspective of journalism ethics in the context of speedy information technology,

- Making a further investigation into the reality, experience and handling of general international press and particular online newspapers in the editing and removing published articles on online newspapers from the perspective of journalism ethics with a view to providing the experiences and recommendations for Vietnamese press.

   13. Published works related to the thesis: none

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây