TTLV: Lễ hội Tây Thiên và du lịch cộng đồng ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay

Thứ sáu - 07/07/2023 04:19
1. Họ và tên học viên: Trần Văn Dũng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 14/12/1997
4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/QĐ-XHNV, ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Lễ hội Tây Thiên và du lịch cộng đồng ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
8. Chuyên ngành: Tôn giáo học                  ; Mã số: 8229009.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trên cơ sở khái quát những vấn đề lý luận văn thực tiễn về lễ hội Tây Thiên, Du lịch cộng đồng, luận văn đã phân tích thực trạng lễ hội Tây Thiên trên các phương diện: không gian tín ngưỡng, tôn giáo của quần thể Tây Thiên; thời gian, không gian tổ chức lễ hội; tiến trình lễ hội  và thực trạng du lịch cộng đồng ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay trên các phương diện: tiềm năng, du lịch cộng đồng ở Vĩnh Phúc hiện nay. Từ đó, Luận văn phân tích sự gắn kết giữa lễ hội Tây Thiên và du lịch cộng đồng ở Vĩnh Phúc hiện nay: thực trạng, những vấn đề đặt ra và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả mô hình du lịch cộng đồng gắn với lễ hội Tây Thiên ở tỉnh Vĩnh Phúc.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Những khuyến nghị đưa ra trong luận văn có thể ứng dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả mô hình du lịch cộng đồng gắn với lễ hội Tây Thiên ở tỉnh Vĩnh Phúc.
             
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
            - Du lịch cộng đồng
            - Nguồn lực tôn giáo với phát triển du lịch
            - Lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
- Trần Văn Dũng (2020), “Nét đặc sắc của lễ hội truyền thống làng Yên Thư, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc”, Tạp chí truyền thống và phát triển (9), tr. 82-85.
- Trần Văn Dũng (2022), “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng ở tỉnh Vĩnh Phúc”, Tạp chí Công tác Tôn giáo (195), tr. 36- 39.
- Trần Thị Hằng, Trần Văn Dũng (2023), “Tây Thiên – miền đất đến với Phật về với Mẫu”, Hội thảo “Tín ngưỡng và thực hành tín ngưỡng ở Việt Nam”, Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
             

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 1. Full name: Tran Van Dung

 2. Sex: Male

 3. Date of birth: 14/12/1997

 4. Place of birth: Vinh Phuc

 5. Admission decision number: 2705/QĐ-XHNV dated 24/12/2020 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

 6. Changes in academic progress:

 7. Official thesis title: Tay Thien festival and community tourism in Vinh Phuc province today

 8. Major: Religion studies;                               Code: 8229009.01

 9. Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Kim Oanh, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

 10.  Summary of the findings of the thesis:

           On the basis of an overview of theoretical and practical issues about Tay Thien festival and community tourism, the thesis has analyzed the current situation of Tay Thien festival in terms of space of belief and religion of the population. Tay Thien; festival time and space; festival progress and current status of community tourism in Vinh Phuc province in terms of: potential, community-based tourism in Vinh Phuc today. Since then, the thesis analyzes the connection between Tay Thien festival and community-based tourism in Vinh Phuc today: the current situation, issues and recommendations to improve the effectiveness of the model of community-based tourism in association with tourism. Tay Thien festival in Vinh Phuc province.

 1. Practical applicability:

           The recommendations given in the thesis can be applied in practice to improve the effectiveness of the model of community tourism associated with Tay Thien festival in Vinh Phuc province.

 1. Further research directions:

 • Community tourism

 • Religious resources with tourism development

 • Religious festivals, beliefs

 

 1. Thesis-related publications:

Tran Van Dung (2020), “Features of the traditional festival of Yen Thu village, Yen Phuong commune, Yen Lac district, Vinh Phuc province”, Traditional and evolving magazine (9), pp.82-85.

Tran Van Dung (2022), “Preserving and promoting the cultural value of traditional festivals to develop community tourism in Vinh Phuc province”, Journal of Religious Affairs (195), pp.36-39.

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây