TTLV: Quản trị sản xuất Longform trên báo điện tử hiện nay.

Thứ hai - 17/07/2023 03:19
1. Họ và tên học viên: Tạ Thu Trang.
2. Giới tính: Nữ.
3. Ngày sinh: 13/06/1980.
4. Nơi sinh: TP Hà Nội.
5. Quyết định công nhận học viên số 2948/2021/QĐ-XHNV ngày 28/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.
7. Tên đề tài luận văn: Quản trị sản xuất Longform trên báo điện tử hiện nay.
8. Chuyên ngành: Quản trị Báo chí Truyền thông; Mã số: Thí điểm.
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Phan Văn Kiền, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn hệ thống hóa lý thuyết, đánh giá, phân tích thực trạng, thảo luận về các vấn đề đặt ra từ kết quả nghiên cứu và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị sản xuất Longform ở báo điện tử hiện nay.
Kết quả của luận văn góp phần tăng cường nhận thức về sự cần thiết và tầm quan trọng của hoạt động quản trị sản xuất Longform trên báo điện tử hiện nay, từ đó hướng đến mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí đa phương tiện phục vụ công chúng.
Ngoài ra, luận văn cũng đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị sản xuất Longform trên báo điện tử hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Góp phần cải tiến những hạn chế, nâng cao chất lượng của hoạt động quản trị sản xuất Longform ở 2 báo khảo sát là Tiền Phong điện tử và Dân Trí, cũng như báo điện tử ở Việt Nam nói chung. Những giải pháp nhằm một mục đích chung là nâng cao chất lượng Longform, phục vụ bạn đọc tốt hơn., cũng như báo điện tử ở Việt Nam nói chung.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chưa.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: Ta Thu Trang                         2. Sex: Female
3. Date of birth: 13/06/1980                                   4. Place of  birth: Ha Noi.   
5. Admission decision number: 2948/2021/QĐ-XHNV. Issued on 28/12/2021.
6. Changes in academic process: None.              
7. Thesis title: Management of longform stories production on today’s online newspapers.
8. Major: Media Management                                Code: Experiment.
9. Supervisor: PhD. Phan Van Kien, VNU - University of Social Sciences & Humanities
10. Summary of the findings of the thesis:  
 The thesis systematizes the theory, evaluates and analyzes the current situation, discusses the problems raised from the research results and proposes some recommendations and solutions to improve efficiency in production management of Longform on the online newspaper.
The results of the thesis contribute to increasing awareness of the need and importance of Longform production management activities on the online newspaper, thereby aiming at the ultimate goal of improving the quality of multimedia newspaper products.
In addition, the thesis also proposes some solutions and recommendations to improve the efficiency of Longform production management.    
11. Practical applicability:
Contributing to improving the limitations, improving the quality of Longform production management activities in 2 survey newspapers, Tien Phong Online and Dan Tri, as well as online newspapers in Vietnam in general. The solutions are aimed at a common purpose of improving the quality of Longform, serving readers better.
12. Further research direction: Not yet.              
13. Thesis-related publications: None.                
 

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây