TTLV: Quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ (2016 - 2021)

Chủ nhật - 16/07/2023 22:10
1. Họ và tên học viên: Chu Văn Sơn                                
 2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 07/12/1976
4. Nơi sinh: Chí Linh, Hải Dương
5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/QĐ - XHNV ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: “Quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ (2016 - 2021)”
8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế;                    9. Mã số: 8310601.01
10.  Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS. TS. Nguyễn Thanh Hiền, Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
(1) Luận văn nêu một số yếu tố về tình hình thế giới và khu vực, sự cạnh tranh, tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi tác động đến mối quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khái quát về chính sách đối ngoại và lịch sử quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ trước năm 2016, tạo tiền đề cho việc phân tích những mục tiêu, nội dung và biện pháp triển khai chính sách đối ngoại của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trong quan hệ song phương giai đoạn 2016 - 2021.
(2) Luận văn phân tích, làm rõ thực trạng quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao kinh tế và quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016 – 2021 và đánh giá, những thành tựu, hạn chế trong quan hệ song phương ở giai đoạn này.
(3) Luận văn rút ra một số đặc điểm của quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ, phân tích những tác động của quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 2016 - 2021 tới khu vực, đồng thời đề xuất một số giải pháp đối với Việt Nam trong quan hệ với Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên chuyên ngành quan hệ quốc tế, cũng như những bạn đọc quan tâm; những nghiên cứu liên quan đến quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ.
13. Hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu, phân tích, làm rõ quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn sau năm 2021.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
INFORMATION ON MASTER THESIS

1. Full name: Chu Van Son
2. Sex: Male
3. Date of birth: 07/12/1976                   
4. Place of birth: Cong Hoa, Chi Linh, Hai Duong
5. Admission decision number: 3014/QĐ-XHNV dated July 30, 2019 by The Director of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University, Vietnam
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: US - Turkey relations in the period of 2016 - 2021
8. Major: International relations                       9. Code: 8310601.01
10. Supervisor: Assoc Prof Dr Nguyen Thanh Hien, Institute for Africa and Middle East Studies
11. Summary of the thesis findings:
(1) The thesis outlines the world and regional situation competition among major power, the impact on US-Turkey relations; presents an overview of the US-Turkey relationship prior to 2016, the foundation laying for analysing the goals, contents and measures of the US and Turkey’s policies on the bilateral relations during the period of 2016 - 2021.
(2) The thesis clarifies the real situation of US - Turkey relations in various fields, such as politics, diplomacy, economy and defence - security in the period of 2016 – 2021, and there for evolutes the achievements and limitations in their bilateral relations during this period.
(3) The thesis figures out some features of US-Turkey relations during this period; analyses the impacts of US-Turkey relations in the period of 2016-2021 on the region, and puts forward several solutions for Vietnam in developing relations with the US and Turkey in the future.
12. Practical applicability, if any: Used as a reference for students, proposes international relations students as well as readers; studies related to the US - Turkey relations.
13. Further research directions, if any: Research, analysis and clarification of US - Turkey relations in the period after 2021.
14. Thesis-related publications: None
                                                                
 

 

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây