TTLV: Nhận diện những rào cản trong chuyển giao công nghệ xanh cho nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thứ năm - 15/06/2023 04:01
1. Họ và tên học viên: HOÀNG THỊ KIỀU .2. Giới tính: Nữ.
3. Ngày sinh: 27/8/1990.
4. Nơi sinh: xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 06 tháng.
7. Tên đề tài luận văn: Nhận diện những rào cản trong chuyển giao công nghệ xanh cho nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ; Mã số: 8340412.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Mạnh Dũng.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trên sơ sở nghiên cứu hệ thống lý luận, khảo sát thực tiễn Luận văn đã nhận diện được những rào cản trong chuyển giao công nghệ xanh cho nông dân tại tỉnh Bắc Kạn gồm: Phương thức canh tác, dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, cơ chế chính sách, khả năng tiếp nhận và vận hành công nghệ, vốn đầu tư.
Luận văn đã nêu quan điểm, mục tiêu của các giải pháp khắc phục những rào cản trong chuyển giao công nghệ xanh cho nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đối với các rào cản về phương thức sản xuất, trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, cơ chế, chính sách, điều kiện tiếp nhận và vận hành công nghệ, vốn đầu tư; nêu các điều kiện thực hiện giải pháp và dự báo những tác động dương tính, âm tính mà các giải pháp mang lại.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của Luận văn là tài liệu tham khảo cho các ngành, địa phương có liên quan đến hoạt động chuyển giao công nghệ xanh cho nông dân trên địa bàn tỉnh. Giúp cho các cấp, các ngành xác định được các rảo cản trong chuyển giao công nghệ xanh cho người nông dân; từ đó có kế hoạch, giải pháp thực hiện phù hợp với thực tiễn.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: HOANG THI KIEU. 2. Sex: Female.
3. Date of birth: 27/8/1990. 4. Place of  birth: Cho Don district, Bac Kan province.
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV Dated 24/12/2020.
6. Changes in academic process: 6 months extension.
7. Official thesis title: Identifying barriers in transferring green technology to farmers in Bac Kan province.
8. Major: Science and technology management. 9. Code: 8341412.01
10. Supervisors: Assoc. Dr. Nguyen Manh Dung.
11. Summary of the findings of the thesis:
Based on research on theoretical system, practical survey, the thesis has identified barriers in transferring green technology to farmers in Bac Kan province, including: farming methods, people's knowledge, quality of human resources capacity, mechanisms and policies, ability to receive and operate technology and investment capital.
The thesis has stated the views and goals of solutions to overcome barriers in transferring green technology to farmers in Bac Kan province with respect to barriers in production methods, education level, quality. quantity of human resources, mechanisms, policies, conditions for receiving and operating technology, investment capital; state the conditions for implementing the solution and predict the positive and negative impacts that the solutions will bring.
12. Practical applicability, if any:
The research results of the thesis are references for sectors and localities related to green technology transfer activities to farmers in the province. Help all levels and sectors identify barriers in transferring green technology to farmers; then have plans and solutions to implement in accordance with reality.
13. Further research directions, if any:
14. Thesis-related publications: No.

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây