TTLV: Đánh giá và can thiệp tâm lý cho một sinh viên có khó khăn học tập trong đại dịch Covid-19

Thứ tư - 07/06/2023 03:56
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Vân Chi                           2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 24/04/1998
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV-SĐH ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Đánh giá và can thiệp tâm lý cho một sinh viên có khó khăn học tập trong đại dịch Covid-19
8. Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng; Mã số: 8310401.02
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS.Nguyễn Bá Đạt công tác tại Khoa Tâm lý học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn trình bày tổng quan về việc đánh giá và can thiệp cho một trường hợp có khó khăn học tập.
Nội dung trọng tâm của luận văn tập trung vào báo cáo những đánh giá và tiến trình can thiệp cho một sinh viên có khó khăn học tập, dựa vào trị liệu nhận thức – hành vi. Luận văn sử dụng các kỹ thuật trong trị liệu để thực hiện các mục tiêu trong can thiệp: (1) Làm giảm các ảnh hưởng của stress dẫn đến khó khăn học tập; (2) Cải thiện nhận thức của thân chủ về vấn đề học tập; (3) Cải thiện các mối quan hệ xã hội của thân chủ.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Liệu pháp hành vi biểu cảm hợp lý (REBT) có thể áp dụng trong thực hành trị liệu cho thân chủ có khó khăn học tập. Luận văn trình bày quy trình theo các bước thực hiện một ca lâm sàng, đánh giá, lập kế hoạch trị liệu và tiến hành trị liệu.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name : Nguyen Van Chi                          2. Sex: Female
3. Date of birth: 24/04/1998                                4. Place of  birth: Hanoi
5. Admission decision number: 2705/QĐ-XHNV Dated 24/12/2020 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Psychological assessment and intervention for a student with academic difficulties during the Covid-19 pandemic.
8. Major: Clinical Psychology                            9. Code: 8310401.02
10. Supervisors: Dr. Nguyen Ba Dat works at the Department of Psychology, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
11. Summary of the findings of the thesis: The thesis presents an overview of assessment and intervention for a case of academic difficulties.
The main content of the thesis focuses on reporting the assessment and intervention process for a stressed student, based on cognitive-behavioral therapy. The thesis uses techniques in therapy to accomplish the goals of the intervention: (1) Reducing the effects of stress on learning; (2) Improve client's awareness of academic difficulties; (3) Improve client's social relationships.
12. Practical applicability, if any: Rational expressive behavior therapy (REBT) can be used in therapeutic practice for client with academic difficulties. The thesis presents the step-by-step process of performing a clinical case, evaluating, planning therapy and conducting therapy.
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây