TTLV: Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Văn miếu Bắc Ninh

Thứ tư - 14/06/2023 22:47
1. Họ và tên học viên: ĐINH THỊ VÂN;                          2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 16/06/1998
4. Nơi sinh: Ninh Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 2168/QĐ-XHNV Ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: đã gia hạn bảo vệ Luận văn Thạc sĩ 06 tháng
7. Tên đề tài luận văn: “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Văn miếu Bắc Ninh”
8. Chuyên ngành: Quản lí văn hoá;   Mã số: 8319042.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Thị Hương Thảo, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
            Luận văn đưa ra các quan điểm bảo tồn (bảo tồn nguyên vẹn, bảo tồn trên cơ sở kế thừa và bảo tồn di sản sống), quan điểm phát triển bền vững và giới thiệu tổng quan về Văn miếu Bắc Ninh để làm cơ sở cho việc phân tích quá trình bảo tồn và phát huy di tích của Văn miếu.
            Khảo sát và phân tích thực trạng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Văn miếu Bắc Ninh.
            Từ đó, phân tích và đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích Văn miếu Bắc Ninh; đưa ra định hướng và đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Văn miếu Bắc Ninh phát triển bền vững trong thời gian tới.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu về thực trạng và giải pháp mà Luận văn đưa ra là một trong những cơ sở khoa học để giúp Ban Quản lí di tích tỉnh Bắc Ninh có giải pháp phù hợp trong việc đổi mới công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích Văn miếu Bắc Ninh.
 Đồng thời đây cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu đối với các di tích Văn miếu hàng tỉnh xem xét, vận dụng vào trong quá trình bảo tồn và phát huy di tích của mình.
Những kết quả của Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho việc học tập, nghiên cứu của học viên chuyên ngành Quản lí văn hoá của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: chưa xác định
13. Các công trình đã công bố liên quan đến luận văn: không có
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : DINH THI VAN;                                2. Sex: Female
3. Date of birth: 16 June 1998;  4. Place of birth: Ninh Binh
5. Admission decision number: 2168/QĐ-XHNV signed by VNU University of Social Sciences and Humanities’s Academic Director, Dated 19/11/2020.
6. Changes in academic process: The Master's Thesis defense has been extended for 6 months.
7. Official thesis title: “Conservation and enhancement of the cultural heritage value of the Bac Ninh Temple of Literature”.
8. Major: Culture Management;  Code: 8319042.01
9. Supervisors: PhD. Do Thi Huong Thao, Faculty of History, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
10. Summary of the findings of the thesis:
         The thesis presents various conservation perspectives (conversation of integrity, inheritance-based conservation, and living heritage conservation), sustainable development viewpoint, and provides an overview of the Bac Ninh Temple of Literature as a basis for analyzing the process of preservation and promotion of its heritage.
          The study conducts a survey and analysis of the current state of management, conservation, and enhancement of the value of the Bac Ninh Temple of Literature.
Based on this, the thesis analyzes and evaluates the strengths and weaknesses in the conservation and enhancement of the value of the Bac Ninh Temple of Literature. It also proposes orientations and suggests several solutions to enhance the effectiveness of the management and sustainable development of the Bac Ninh Temple of Literature in the future.
11. Practical applicability, if any:
          The research findings and proposed solutions presented in the thesis serve as a scientific basis to assist the Bac Ninh Provincial Heritage Management Board in developing appropriate measures to innovate the conservation and enhancement of the cultural heritage value of the Bac Ninh Temple of Literature.
          Furthermore, these results can also be used as reference materials for studying and considering the conservation and promotion of Van Mieu (Temple of Literature) heritage sites in other provinces. They can be applied in their respective processes of preserving and promoting their own cultural heritage.
          The outcomes of the thesis can serve as reference materials for learning and research purposes for students specializing in Cultural Management at the University of Social Sciences and Humanities.
12. Further rearch directions: Undetermined
13. Thesis – related publications: Undefined

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây