TTLV: Quan niệm về quyền con người trong triết học Tây Âu cận đại

Thứ hai - 10/10/2022 05:37
1. Họ và tên học viên:  ĐỖ THỊ HÒA            2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 25/02/1997                                     4. Nơi sinh: HÀ NAM
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV, ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Quan niệm về quyền con người trong triết học Tây Âu cận đại.
8. Chuyên ngành:       Triết học                                Mã số: 8229001.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:       PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Thứ nhất, phân tích, làm rõ điều kiện kinh tế- xã hội, khoa học và tiền đề tư tưởng cho quan niệm về quyền con người trong triết học Tây Âu Cận đại.
Thứ hai, trình bày và phân tích nội dung cơ bản quan niệm quyền con người tropng triết học Tây Âu cận đại như: Quyền sống, quyền tự do và bình đẳng, quyền tư hữu tài sản, …
Thứ ba, phân tích cơ chế đảm bảo quyền con người trong triết học Tây Âu cận đại.
Thứ tư, đánh giá giá trị, hạn chế và một số gợi mở của quan niệm quyền con người nói trên với việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Kết quả nghiên cứu của luận văn là nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên trong nghiên cứu, học tập về lịch sử triết học phương Tây nói chung, về các học thuyết triết học chính trị, triết học con người ở Tây Âu cận đại nói riêng
- Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho việc xây dựng chính sách thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): Quyền con người hiện đại và một số cách tiếp cận dựa trên quyền con người.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn (nếu có):                                                                                                                                 
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name:        DO THI HOA              2. Sex: Female      
3. Date of birth:     25/02/1997                               4. Place of birth: HaNam
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV, December 24th, 2020 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: The Concept of human right in modem Western European philosophy.
8. Major:      Philosophy                              Code: 8229001.01
9. Supervisors:  Prof. Nguyen Thi Thanh Huyen 
10. Summary of the results of the thesis:
Firstly, analyze and clarify socioeconomic conditions, science, and ideological premises on human rights in modern Western Europe.
Second, present and analyze some primary contents of some human rights in modern Western Europe, such as the right to life, freedom, equality, and the right to private property, etc.
 Third, research and analyze the mechanism to ensure human rights in modern Western Europe.
Fourth, evaluate the values, limitations, and suggestions for implementing human rights in Vietnam today.
11. Practical applicability in practice:
- The research results of the thesis are the source of theoretical
- The research results of the thesis are a reference for
12. Further research directions (if any): Modern human rights and some human rights-based approaches
13. Thesis-related publications (if any):

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây