TTLV: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Kim Bôi, Hòa Bình

Thứ hai - 10/10/2022 04:10
1. Họ và tên học viên: Bùi Thị Vân Anh                                           2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 01/03/1985
4. Nơi sinh: Hòa Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày: 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Kim Bôi, Hòa Bình
8. Chuyên ngành: Du lịch;          9. Mã số: 8810101.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Phạm Hồng Long - Trưởng khoa Du lịch trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong kinh doanh dịch vụ lưu trú thông qua mối quan hệ với các bên liên quan bao gồm: với người lao động, với đối tác, với khách hàng, với cộng đồng dân cư địa phương và với môi trường tự nhiên. Qua việc đánh giá, phân tích, so sánh việc thực thi trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp kinh doanh loại hình dịch vụ lưu trú khác nhau, quy mô tổ chức và chiến lược phát triển khác nhau, tác giả đề xuất khuyến nghị những hoạt động trách nhiệm xã hội mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo phát triển bền vững và giúp cho xã hội phát triển. Việc xây dựng các luận cứ khoa học dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn sẽ hỗ trợ cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tại Kim Bôi, Hòa Bình có những chính sách hoạch định hiệu quả hơn trong việc điều tiết các hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn nhằm đạt được những hiệu quả về kinh tế - xã hội cụ thể trong quá trình thu hút phát triển du lịch.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Đề tài đưa ra những gợi mở để doanh nghiệp tăng cường nguồn lực, cải thiện và nâng cao các hoạt động thực hiện trách nhiệm xã hội, bên cạnh việc tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh. Ngoài ra, luận văn sẽ xem xét sự phối hợp và hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn nhằm tạo tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Từ đó,  luận văn kiến nghị xây dựng các cơ chế chính sách thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư kinh doanh các sản phẩm, loại hình lưu trú du lịch phong phú, khai thác được các giá trị tài nguyên thiên nhiên và văn hóa dân tộc Mường ở địa phương mà vẫn đảm bảo môi trường bền vững và các lợi ích tối đa của các cả doanh nghiệp và cộng đồng dân cư địa phương.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
14. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn:
   
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Bui Thi Van Anh                          2. Sex: Female
3. Date of birth: March 1st, 1985.                       4. Place of birth: Hoa Binh Province
5. Student Recognition Decision No: 2705/2020/QD-XHNV (issued date: 24/12/2020) by the Principal of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: No        
7. Official thesis title: “Research on social responsibility of hospitality service businesses in Kim Boi, Hoa Binh”
8. Major:  Tourism                                             9. Code: 8810101.01
10. Supervisors: Associate Professor Ph.D Pham Hong Long - Faculty of Tourism Studies, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
11. Summary of the findings of the thesis:
The topic has systematized the theoretical basis of corporate social responsibility in the hospitality service businesses through relationship with parties including: employees, partners, customers, local communities and the natural environment. Through the evaluation, analysis and comparison of the implementation of social responsibility of enterprises operating in different types of accommodation services, different organizational sizes and development strategies, the author proposes recommendations of social responsibility activities which bring business efficiency to companies while ensuring sustainable development and helping society develop.
By building of scientific arguments based on theory and practice, the topic will support the state management agency of tourism in Kim Boi, Hoa Binh to have more effective planning policies in controlling activities of hospitality service businesses in the area in order to achieve specific socio-economic effects in the process of attracting & developing tourism.
12. Practical applicability, if any: The topic provides suggestions for businesses to increase resources, improve and enhance activities to implement social responsibility, in addition to maximizing business profits. Besides, the thesis will find out the coordination and support of the state management agencies in tourism for tourism accommodation service businesses in the area to create a favourable business environment. From this, the thesis proposes to develop mechanisms and policies to attract many businesses to invest in a variety of products and types of tourist accommodation, exploiting the values ​​of natural resources and culture of the Muong ethnic group in the area while ensuring environmental sustainability and maximum benefits for both businesses and local communities.
13. Further research directions:
14. Thesis-related publications:

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây