TTLV: Nhà nước pháp quyền và sự đổi mới chính sách tôn giáo ở Việt Nam (2004-2016)

Thứ tư - 05/10/2022 23:40

1, Họ và tên học viên: ĐỖ THỊ THUỴ VŨ
2, Giới tính: Nữ
3, Ngày sinh: 13/09/1996
4, Nơi sinh: Hà Nội
5, Quyết định công nhận học viên số: 2168/QĐ-XHNV, ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6, Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7, Tên đề tài luận văn: “Nhà nước pháp quyền và sự đổi mới chính sách tôn giáo ở Việt Nam (2004-2016)”
8, Chuyên ngành: Chính trị học
Mã số: 8310201.01
9, Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Duy Quỳnh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
10, Tóm tắt các kết quả của luận văn:

  • Luận văn đã làm rõ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa về tôn giáo từ 1994, đặc biệt là giai đoạn 2004-2016 và coi đó như một quyết định chính trị quan trọng trong việc tiếp tục đổi mới đường lối chính sách tôn giáo ở Việt Nam.

  • Trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền về tôn giáo ở Việt Nam thì việc xây dựng và hoàn thiện luật pháp về tôn giáo có vị trí quan trọng đặc biệt. Luận văn đã làm rõ quá trình này thông qua phân tích, đánh giá Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo (2004) và Luật tín ngưỡng tôn giáo (2016).

  • Luận văn cũng làm rõ vai trò, ý nghĩa to lớn của vấn đề Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam và coi đó như một thành tựu quan trọng của việc tiếp tục hoàn thiện chính sách tôn giáo ở Việt Nam.


11, Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Kết quả nghiên cứu của luận văn đã góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc làm rõ lý thuyết về Nhà nước pháp quyền và tôn giáo ở Việt Nam. Đồng thời, thông qua việc phân tích quá trình hình thành mô hình nhà nước pháp quyền và tôn giáo ở Việt Nam, thúc đẩy công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, góp phần đại đoàn kết dân tộc, ổn định phát triển đất nước.
12, Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có)
13, Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn (nếu có):

INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1, Full name: DO THI THUY VU
2, Sex: Female
3, Date of birth: September 13, 1996
4, Place of birth: Ha Noi
5, Admission decision number: 2168/QĐ-XHNV; November 19, 2020 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
6, Changes in academic process: No
7, Official thesis title: Rule of law and the renovation of religious policy in Vietnam (2004-2016)
8, Major: Politics
Code: 8310201.01
9, Scientific supervisor: Ph.D. Nguyen Duy Quynh, University of Social Sciences and Humanities
10, Summary of the results of the thesis:

- This master thesis has clarified the strategies and policies of the Party and State of Vietnam to build a socialist rule of law state on religion since 1994, especially in the period 2004-2016 and consider it as a crucial political decision in continuing to renovate the religious policy in Vietnam.

-  In the process of building a  rule of law state on religion in Vietnam, the building and perfecting of the law on religion plays a particular position. This master thesis has clarified this process through analysis and evaluation of the Ordinance on Religious Beliefs (2004) and the Law on Religious Beliefs (2016).

- The master thesis also clarifies the role and the significance of the rule of law in Vietnam and considers it as an important achievement in continuing to perfect the religious policy in Vietnam.


11, Practical applicability:

 

            Results of this research have contributed to clarifying the theoretical and practical basis of the theory of the rule of law and religion in Vietnam. At the same time, through analyzing the process of forming the model of the rule of law and religious state in Vietnam, to a certain extent, the master thesis encouraged the state management of religion, contributed the national unity to develop the country.


12, Further research directions: (if any)

13, Published works related to the thesis: (if any)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây