TTLV: Yếu tố tác động đến quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ hiện nay

Thứ hai - 08/08/2022 03:42
1. Họ và tên học viên: Dương Quý Nam     2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 08/07/1972
4. Nơi sinh: Quảng Bình
5. Quyết định trúng tuyển cao học số 2168/QĐ-XHNV  ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Yếu tố tác động đến quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ hiện nay
8. Chuyên ngành đào tạo: Chính trị học;    Mã số: 60 31 02 01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Quốc Thành, Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Thứ nhất, đề tài đã phân tích làm rõ chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với Hoa Kỳ; chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam; chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Đây là căn cứ, tiền đề để đưa ra dự báo yếu tố tác động đến quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ thời gian tới,...
Thứ hai, đề tài đã phân tích những yếu tố cơ bản tác động đến quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ hiện nay, bao gồm yếu tố kinh tế, yếu tố địa – chính trị, trong đó tập trung phân tích yếu tố khu vực châu Á – Thái Bình Dương và yếu tố Trung Quốc. 
Thứ ba, đề tài đã dự báo các yếu tố tố tác động đến quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ thời gian tới bao gồm yếu tố chi phối chính sách của Việt Nam đối với Hoa Kỳ; yếu tố chi phối chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam; chiến lược kiềm chế Trung Quốc của Hoa Kỳ và sự gia tăng về lợi ích của Việt Nam và Hoa Kỳ.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)
- Đề tài có thể trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho các công trình nghiên cứu có liên quan về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, chính sách đối ngoại của Việt Nam,...
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
- Tiếp tục nghiên cứu về xu hướng phát triển của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, từ đó đưa ra những dự báo, đề xuất có giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác hoạch định và thực thi chính sách đối ngoại Việt Nam thời gian tới.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
1. Dương Quý Nam (2021), Hợp tác Quốc phòng ASEAN hai thập niên đầu thế kỷ XXI và dấu ấn của Việt Nam, Tạp chí Quan hệ Quốc phòng, số 53 (Quý I/2022).
2. Dương Quý Nam (2022), Tăng cường khả năng quốc phòng bảo vệ Tổ quốc – Thông điệp hoà bình thúc đẩy lòng tin chiến lược, Tạp chí Quan hệ Quốc phòng, số 58 (Quý II/2022).
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Duong Quy Nam                2. Sex: Male
3. Date of birth: July 08, 1972                 4. Place of  birth: Quang Binh
5. Admission decision number: 2168/QĐ-XHNV dated 19/11/2020 by the Rector of
The University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University - Hanoi.
6. Changes in academic process: None
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Factors affecting the relationship between Vietnam and the United States today
8. Major: Politics                              9. Code: 60 31 02 01
10. Supervisors: Pham Quoc Thanh, Associate Professor, Doctor, Faculty of Political Science, the USSH.
(Full name, academic title and degree)
11. Summary of the findings of the thesis:
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
First, the topic analyzes and clarifies Vietnam's foreign policy towards the United States; foreign policy of the United States towards Vietnam; pointing out the advantages and disadvantages in the relationship between Vietnam and the United States. This is the basis and premise to make a forecast of factors affecting the relationship between Vietnam and the US in the coming time.
Second, the study analyzes the basic factors affecting the relationship between Vietnam and the United States today, including economic factors, geo-political factors, in which focusing on the Asia-Pacific and Chinese ones.
Third, the topic forecasts factors affecting Vietnam - US relations in the coming time, including factors affecting Vietnam's policy towards the US, the US policy towards Vietnam, the US strategy of containing China and the growing interests of Vietnam and the US.
12. Practical applicability, if any:
- The thesis could be a useful references for studies related to Vietnam-US relations, Vietnam's foreign policy, etc.
13. Further research directions, if any:
- Continuing to study the development trend of Vietnam-US relations, thereby making predictions and proposals with theoretical and practical values for the making and implementation of Vietnam's foreign policy.
14. Thesis-related publications (List them in chronological order):
1. Duong Quy Nam (2021), ASEAN defense cooperation in the first two decades of the 21st century and the imprint of Vietnam, Journal of Defense Relations, No. 53 (Q1 of 2022).
2. Duong Quy Nam (2021), Strengthening national defense capabilities to protect the Fatherland – Peace message promoting strategic trust, Journal of Defense Relations, No. 58 (Q2 of 2022).

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây