TTLV: Quan hệ chính trị Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2012 – 2017

Thứ hai - 29/08/2022 19:39
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN TẤN TOÀN
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 15/08/1997
4. Nơi sinh: Quảng Nam
5. Quyết định công nhận học viên số: 2168/QĐ-XHNV, ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Quan hệ chính trị Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2012 – 2017
8. Chuyên ngành: Chính trị học                  Mã số: 60.31.02.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS. TS. Trần Thọ Quang, Tạp chí Cộng sản
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
 Phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận về quan hệ quốc tế, quan hệ chính trị quốc tế, đặc thù của quan hệ chính trị, sự khác nhau giữa quan hệ quốc tế và quan hệ chính trị quốc tế, những nhân tố tác động tới quan hệ chính trị quốc tế,…
- Nghiên cứu, phân tích những nội dung chủ yếu trong quan hệ chính trị Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2012 – 2017.
- Đưa ra một số nhận định về quan hệ chính trị Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2012 – 2017, đánh giá đặc điểm và tác động của mối quan hệ đến các chủ thể liên quan.
- Đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với Trung Quốc đặc biệt trong lĩnh vực chính trị.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Kết quả nghiên cứu luận văn là nguồn tài liệu tham khảo, cơ sở để hoạch định chính sách đối ngoại (lĩnh vực chính trị) của Việt Nam đối với Trung Quốc trong các giai đoạn tiếp theo.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn (nếu có):
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: NGUYEN TAN TOAN
2. Sex: Male
3. Date of birth: August 15th, 1997                
4. Place of birth: Quang Nam province
5. Admission decision number: 2168/QĐ-XHNV; 2168/QĐ-XHNV, November 19, 2020 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Vietnam-China political relations from 2012 - 2017
8. Major: Politics. Code: 60.31.02.01
9. Scientific supervisor: Assoc.Prof. Tran Tho Quang, Communist Review
10. Summary of the results of the thesis:
- Analyze and clarify some theoretical issues on international relations, international political relations, the characteristics of political relations, the differences between international relations and international political relations, factors affecting international political relations,etc.
-   Study and analyze the main contents in Vietnam-China political relations in the period of 2012 – 2017.
- Make some judgments on Vietnam-China political relations in the period of 2012 – 2017, evaluate the characteristics and impact of the relationship to related subjects.
- Propose a number of recommendations to contribute to the improvement of Vietnam's foreign policy towards China, especially in the political field.
11. Practical applicability:
- The research results of the thesis are a reference source and basis for foreign policy making (political sphere) of Vietnam for China in the next periods.
12. Further research directions: (if any)
13. Published works related to the thesis: (if any)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây