TTLV: Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ giai đoạn 2012-2022

Thứ sáu - 26/08/2022 03:50
1. Họ và tên học viên: Hà Thành Nam  2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 09/7/1985
4. Nơi sinh: Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của  Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ giai đoạn 2012-2022
8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế ; Mã số: 8310601.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Huệ Anh - Viện nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trung Quốc và Ấn Độ đều là những nước có quan hệ truyền thống lâu đời với Việt Nam. Với thực lực hiện nay và triển vọng phát triển của hai nước trong thời gian tới, những động thái trong quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ sẽ luôn tác động sâu rộng đến tình hình thế giới và khu vực, trong đó có Việt Nam. Việc nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện thực chất quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ và dự báo xu hướng vận động, phát triển quan hệ hai nước trong những thập kỷ tới là vấn đề có ý nghĩa hết sức cấp thiết hiện nay, góp phần thiết thực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN). Do đó, tác giả đã lựa chọn chủ đề “Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ 2012 -2022” làm đề tài Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế.
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được chia thành 03 chương, bao gồm:
Chương 1: Các nhân tố tác động đến quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ từ năm 2012 đến năm 2022;
Chương 2: Thực trạng quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ từ năm 2012 đến năm 2022;
Chương 3: Dự báo quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ đến năm 2030 và tác động đối với Việt Nam.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Có thể sử dụng luận văn làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy, học tập, tìm hiểu về quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ trong giai đoạn 2012-2022.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Ha Thanh Nam............................. 2. Sex: Male
3. Date of birth: 09/7/1985.................................. 4. Place of  birth: Hà Nội
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV          Dated 24/12/2020
6. Changes in academic process: None
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: China - India relations 2012-2022
8. Major: International Relations                      9. Code: 8310601.01
10. Supervisors: Dr. Hoang Hue Anh - Institute of Chinese Studies, VietNam Academy of Social Sciences
11. Summary of the findings of the thesis: China and India are both countries with long-standing traditional relations with Vietnam. With the current strength and development prospects of the two countries in the coming time, the moves in China-India relations will always have a profound impact on the situation in the world and the region, including Vietnam. The study and comprehensive assessment of the nature of China-India relations and forecasting trends in the movement and development of relations between the two countries in the coming decades is a matter of great urgency today, making a practical contribution to serve the cause of building and defending the country. Therefore, the author has chosen the topic "China - India relations 2012-2022" as the topic of Master's thesis majoring in International Relations. In addition to the introduction, conclusion and list of references, the thesis is divided into 03 chapters, including:
Chapter 1: Factors affecting China-India relations from 2012 to 2022;
Chapter 2: Status of China-India relations from 2012 to 2022;
Chapter 3: Forecast of China-India relations up to 2030 and its impact on Vietnam.
12. Practical applicability, if any: This thesis can be used as referential material for the teaching and learning about Chinese - Indian relationship
13. Further research directions, if any:
14. Thesis-related publications: None
 (List them in chronological order)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây