TTLV: Quản trị truyền thông marketing tại các công ty kinh doanh dòng sách self-help (tự lực) – Khảo sát Công ty Cổ phần sách Thái Hà và Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam

Thứ ba - 13/09/2022 11:14
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Ngọc Vân               2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 26/5/1998
4. Nơi sinh: Xã An Quý, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Quản trị truyền thông marketing tại các công ty kinh doanh dòng sách self-help (tự lực) – Khảo sát Công ty Cổ phần sách Thái Hà và Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam
8. Chuyên ngành: Quản trị Báo chí và Truyền thông; Mã số: Thí điểm
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Anh Đức, Giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát thực trạng về quản trị truyền thông marketing tại Công ty Cổ phần sách Thái Hà và Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, đánh giá thành công, hạn chế; đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị truyền thông marketing tại các công ty kinh doanh dòng sách self-help (tự lực).
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Từ những phân tích các vấn đề thực tiễn trong việc quản trị truyền thông marketing tại 2 công ty kinh doanh dòng sách self-help (tự lực) cũng như những giải pháp đưa ra trong luận văn, các doanh nghiệp kinh doanh dòng sách self-help (tự lực) nói riêng và doanh nghiệp kinh doanh dòng sách dành cho giới trẻ nói chung trên thị trường Việt Nam hiện nay sẽ thấy được thực trạng, từ đó có những giải pháp tốt hơn trong quá trình quản trị truyền thông marketing của công ty.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:  Không
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name : Nguyen Thi Ngoc Van ............... ……………………….2. Sex: Female
3. Date of birth: May 26th, 1998
4. Place of  birth: An Quy Commune, Quynh Phu District, Thai Binh Province
5. Admission decision number: No. 2705/QD-XHNV Dated on December 24th, 2020
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Marketing communication management at companies dealing in self-help books – Do research on Thai Ha Book Joint Stock Company and Nha Nam Publishing and Communications joint stock company.
8. Major: The Faculty of Journalism and Communication Management………9. Code: Pilot
10. Supervisors: Dr. Do Anh Duc, Lecturer at University of Social Sciences and Humanities (Ha Noi  National University)
11. Summary of the findings of the thesis: On the basis of systematizing the theoretical issues related to the topic, the thesis investigates the current situation of marketing communications management at Thai Ha Book Joint Stock Company and Nha Nam Publishing and Communications joint stock company with aim to evaluate the success and limitations; propose some solutions and recommendations to enhance the quality of marketing communications management in companies dealing in self-help books.
12. Practical applicability, if any: From the analysis of practical issues in marketing communications management at the two companies dealing in  self-help book series as well as the solutions given in the thesis, Businesses selling self-help books in particular and businesses selling books for young generation in general on the Vietnamese market today will observe the situation, from which better solutions are given in the company's marketing communication management process.
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây