TTLV: Báo Đảng Đồng Bằng Sông Cửu Long với vấn đề sạt lở, xâm nhập mặn (khảo sát Báo Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019)

Thứ ba - 08/06/2021 22:10
1. Họ và tên học viên: Đào Thị Hồng Nhung                            2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 08/03/1988
4. Nơi sinh: Ấp 1, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn làm luận văn từ ngày 4  tháng 12 năm  2020 đến ngày 4  tháng  12  năm 2021 ( 12 tháng)
7. Tên đề tài luận văn: Báo Đảng Đồng Bằng Sông Cửu Long với vấn đề sạt lở, xâm nhập mặn (khảo sát Báo Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019)
8. Chuyên ngành: Báo chí học ; Mã số: 8320101.01(UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Tạp chí Người Làm Báo.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn nghiên cứu vấn đề Báo Đảng Đồng Bằng Sông Cửu Long với vấn đề sạt lở, xâm nhập mặn (khảo sát Báo Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019). Qua khảo sát có hơn 292 tin, 260 bài, phóng sự và khảo sát ý kiến các chuyên gia báo chí. Từ đó, rút ra kết luận như các thông tin về sạt lở, xâm nhập mặn được truyền tải trên báo đảng ĐBSCL như thế nào, nội dung và hình thức thể hiện có đa dạng, phong phú hay chưa. Thông qua các hình thức khảo sát, phân tích số liệu thực tế, luận văn đưa ra những thành công của công tác tuyên truyền về sạt lở, xâm nhập mặn trên các báo đảng. 
Qua đó, luận văn đã chỉ ra được nhưng hạn chế trong công tác tuyên truyền vấn đề này trên các báo như: nội dung tuyên truyền về sạt lở, xâm nhập mặn chủ yếu được tuyên truyền với hình thức thông tin, chưa xây dựng được những chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề cụ thể. Các bài viết phân tích chuyên sâu, phỏng vấn của chuyên gia còn hạn chế. Bên cạnh đó, hình ảnh về sạt lở, xâm nhập mặn chưa đưa chú trọng ở một số báo. Chất lượng ảnh chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả. 
Ngoài ra, số lượng phóng viên, biên tập viên phụ trách lĩnh vực tuyên truyền về sạt lở, xâm nhập mặn còn thiếu, yếu. Chủ yếu phụ trách chung các mãng, do đó, không truyền tải hết và sâu tất cả các vấn đề liên quan sạt lở, xâm nhập mặn đến với công chúng. Công tác phối hợp giữa ngành nông nghiệp với cơ quan báo chí trong tuyên truyền về sạt lở, xâm nhập mặn còn hạn chế, việc cung cấp thông tin còn chậm, chủ yếu phóng viên tự khai thác. Do đó, nội dung tuyên truyền chưa thật sự sát các vấn đề thời sự về sạt lở, xâm nhập mặn diễn ra.  
Cùng với phương pháp phỏng vấn sâu các chuyên gia báo chí, luận văn đã đánh giá tổng quan về tuyên truyền sạt lở, xâm nhập mặn trên các báo. Theo đó, luận văn đã đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền về sạt lở, xâm nhập mặn nói riêng và công tác tuyên truyền về Biến đổi khí hậu nói chung. 
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Từ kết quả nghiên cứu thực trạng tuyên truyền về sạt lở, xâm nhập mặn trên báo đảng ĐBSCL và những giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền về sạt lở, xâm nhập mặn. Luận văn có thể ứng dụng hiệu quả trong công tác tuyên truyền của các báo đảng trong khu vực ĐBSCL trong thời gian tới. Thông qua đó, nâng cao nhận thức của người dân, chủ động phòng tránh sạt lở, xâm nhập mặn xảy ra trên địa bàn cũng như ứng phó với mọi tình huống do biến đổi khí hậu gây ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của. 
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực tuyên truyền về lĩnh vực sạt lở, xâm nhập mặn sau này. Từ những kiến nghị và giải pháp trong luận văn có thể giúp cho các nhà báo khi tiếp xúc với nguồn tin, phân tích và xử lý thông tin trong quá trình tuyên truyền của mình.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không có
    
INFORMATION ON MASTER THESIS

1. Full name of student: Dao Thi Hong Nhung                        2. Sex: Female
3. Date of birth: March 8th, 1988
4. Place of birth: Hamlet 1, Tan Loc Commune, Thoi Binh District, Ca Mau Province
5. Decision on Recognition of Student No.: 3617/2018/QĐ-XHNV, dated December 4th, 2018 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University – Hanoi.
6. Changes in the training process: Extension of thesis preparation from December 4th, 2020 to December   4th, 2021 (12 months)
7. Title of thesis topic: The Communist Party Newspaper in the Mekong Delta with the problems of landslide and saline intrusion (surveyed newspaper Ca Mau, Kien Giang, Hau Giang from June 2018 to June 2019)
8. Major: Journalism; Code No.: 8320101.01(UD)
9. Scientific instructors: Assoc. Prof., PhD. Nguyen Thanh Loi, Editor- Journalist Magazine
10. Summary of the results of the thesis: 
The thesis researches the issue of the Communist Party Newspaper in the Mekong Delta with the problems of landslide and saline instruction (surveyed newspaper Ca Mau, Kien Giang, Hau Giang from June 2018 to June 2019). Through a survey on 3 newspapers: Ca Mau Newspaper, Kien Giang Newspaper, Hau Giang Newspaper being more than 292 news, 260 articles, and through the survey of opinions from journalism experts, it can be drawn conclusions from there such as how information on landslide and saline intrusion is transmitted in the Communist Party Newspaper in the Mekong Delta, as well as the content and forms of expression have been diversified and plentiful or not. Through the forms of survey and analysis of actual data, the thesis has released the successes of propaganda on landslide and saline intrusion in the Communist Party newspapers.
Thereby. the thesis has pointed out the limitations in propagating these problems in newspapers such as: the propaganda content of landslide and saline intrusion is mainly propagated in the form of information, having not developed specialized pages, specific column and core topic. In-depth analytical articles and interviews of experts have been being limited. Besides, the photos of landslide and saline intrusion have not been informed or focused in a number of newspapers. The photo quality has not been high and met the demand for information of readers.
In addition, the number of reporters and editors in charge of propaganda on landslide and saline instruction have been still being insufficient and weak. They are mainly in charge of common areas, thereby not conveying the problems in relation to landslide and saline intrusion to the public totally and deeply. The coordination between the agricultural sector and the press agencies in propaganda on landslide and saline intrusion has been being limited, the provision of information has been being slow, mainly self-exploited by the journalists. Therefore, the propaganda content has not been really close to the current affairs of happening landslide and saline intrusion.  
Along with the method of in-depth interviews with journalism experts, the thesis has evaluated the overview of propaganda on landslide and saline intrusion in the newspapers. Accordingly, the thesis has proposed solutions to improve the quality of propaganda on landslide and saline intrusion in particular and the propaganda on climate change in general. 
11. Practical applicability: From the research results of real situation of propaganda on landslide and saline intrusion in the Communist Party newspapers in the Mekong Delta and the solutions for improving the quality of propaganda on landslide and saline intrusion, the thesis can be effectively applied in the propaganda of the Communist Party newspapers in the Mekong Delta in the coming time, thereby raising the awareness of people to proactively prevent landslide and saline intrusion occurring in the area as well as cope with all situations caused by climate change, minimize damage to people and havings.
12. Further research directions: The topic can be used as a reference for research works in the field of propaganda on landslide and saline intrusion in the future. From the recommendations and solutions in the thesis, they can support journalists when contacting with sources, analyzing and processing information in their propaganda process.
13. Published works in relation to the thesis: Not available

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây