TTLV: Biểu tượng trong điện thờ của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hà Nội

Thứ tư - 14/12/2022 20:14
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Quang Trung
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 08/12/1988
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: số 2704/QĐ-XHNV
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Biểu tượng trong điện thờ của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hà Nội
8. Chuyên ngành:         Tôn Giáo học; Mã số: 8229009.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hữu Thụ
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
- Tìm hiểu biểu tượng trong điện thờ của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hà Nội;
- Phân tích về giá trị và chức năng của hệ thống biểu tượng trong điện thờ tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hà Nội.  
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
  - Chỉ ra cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu biểu tượng trong điện thờ của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hà Nội
  - Phân loại và ý nghĩa biểu tượng trong điện thờ của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hà Nội.
   - Là tiền đề cho các hướng nghiên cứu mở rộng cho văn hóa dân gian tín ngưỡng thờ Mẫu tại Việt Nam.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiến sĩ Tôn giáo học Việt Nam    
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
- Nguyễn Quang Trung (2010), Tìm hiểu du lịch văn hóa tâm linh trong City Tour Hà Nội, Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên 2009-2010 Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
- Nguyễn Quang Trung, “Tổ chức hoạt động du lịch tại các di tích thờ Mẫu trên địa bàn Hà Nội. (Qua nghiên cứu trường hợp phủ Tây Hồ)”, luận văn thạc sỹ du lịch học năm 2014, Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
- Nguyễn Quang Trung, Hội Đồng chức sắc Chăm Bà-La-môn tỉnh Ninh Thuận với Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, Tạp chí công tác Tôn Giáo số 10/2022.
 
INFORMATION ON MASTER THESIS
 
1. Full name: Nguyễn Quang Trung
2. Sex: Nam
3. Date of birth: 08/12/1988
4. place of birth: Hà Nội
5. Student Recognition Decision No: No 2704/QĐ-XHNV
6. Changes in the training process:
7. Dissertation topic title: Symbolism (Icon) in the shrine of Mother Goddess worship in Hanoi
8. Specialized in:         Religious Studies; Code: 8229009.01
9. Scientific instructor: PhD. Nguyễn Hữu Thụ
10. Summary of the results of the thesis:
- Learn about the symbolism in the shrine of the Mother Goddess religion in Hanoi;
- Analysis of the value and function of the symbolic system in the Mother Goddess worshiping shrine in Hanoi.     
11. Possibility of application in practice:
  - Point out the theoretical and practical basis of the study of symbols in the shrines of the Mother Goddess religion in Hanoi.
  - Classification and symbolic meaning in the shrine of the Mother Goddess religion in Hanoi.
   - As a premise for extensive research directions for the folklore and beliefs of Mother Goddess worship in Vietnam.
12. Further research directions: Doctor of Religion in Vietnam       
13. Published works related to the dissertation:
- Nguyen Quang Trung (2010), Understanding cultural and spiritual tourism in the City Tour Hanoi, Student Scientific Research Award 2009-2010 University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
- Nguyen Quang Trung, “Organizing tourism activities at the Mother Goddess worship sites in Hanoi. (Through the case study of West Lake Temple)", Master's thesis in tourism study 2014, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
- Nguyen Quang Trung, Council of Cham Brahmin dignitaries in Ninh Thuan province with the work of environmental protection, climate change response, Journal of Religious Affairs No. 10/2022.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây