TTLV: Ứng dụng đa phương tiện trong sản xuất bài longform trên báo Quân đội Nhân dân Điện tử

Thứ tư - 28/12/2022 02:27
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Trung Thành        2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 04/10/1987
4. Nơi sinh: Phú Thọ           
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/QĐ-XHNV; Ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Ứng dụng đa phương tiện trong sản xuất bài longform trên báo Quân đội Nhân dân Điện tử
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng; Mã số:8320101_01_UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Huy Phượng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng việc triển khai sản xuất tác phẩm longform trên Báo QĐND Điện tử và đề xuất các ứng dụng đa phương tiện có thể sử dụng để đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng bài longform trên Báo QĐND Điện tử.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần cung cấp một số luận cứ làm cơ sở khoa học cho công tác điều hành, lãnh đạo của Ban Biên tập Báo QĐND và quá trình tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên của báo cũng như các cơ quan báo chí khác trong quá trình sản xuất tác phẩm longform trên báo điện tử. Bên cạnh đó, luận văn cung cấp kết quả khảo sát, đánh giá, giải pháp cụ thể về phương thức sản  xuất  bài longform, giúp các cấp lãnh đạo, quản lý Báo QĐND có thể tham khảo trong quá trình triển khai làm tác phẩm này.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
                                

INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: Nguyen Trung Thanh                                  2. Sex: Male
3. Date of birth: 04/10/1987
4. Place of birth: Phu Tho province
5. Admission decision number: 2705/QD-XHNV; Dated 24/12/2020 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Multimedia application in producing longform articles on the Online People's Army Newspaper
8. Major: Journalism
9. Code: 8320101_01_UD
10. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ha Huy Phuong, Head of Department of Organization and Personnel, the Academy of Journalism and Communication (Ho Chi Minh National Academy of Politics).
11. Summary of the findings of the thesis: On the basis of research, analysis and clarification of theoretical and practical issues, the thesis surveys and evaluates the current situation of the production of longform articles on the Online People's Army Newspaper and proposes multimedia applications, which can be used to renew the form and improve the quality of longform articles on the Online People's Army Newspaper.
12. Practical applicability, if any: The research results of the thesis will contribute to providing some arguments as a scientific basis for the management and leadership of the editorial board of the People's Army Newspaper and the working process of reporters and editors of the newspaper as well as other press agencies when producing longform articles on the online newspapers. In addition, the thesis provides survey results, evaluation, and specific solutions on the production method of longform articles, helping leaders and managers of the People's Army Newspaper can refer to it during the process of directing the work.
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây