TTLV: Công tác tôn giáo đối với Phật giáo tại thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang

Thứ hai - 26/06/2023 12:18
1. Họ và tên học viên: Trần Phước Ân
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 15/4/1985
4. Nơi sinh: Kiên Giang
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Công tác tôn giáo đối với Phật giáo tại thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang
8. Chuyên ngành: Tôn giáo học                     ; Mã số: 8229009.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Hồng Yến
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn đã khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề công tác tôn giáo đối với Phật giáo và khái quát chung về địa bàn nghiên cứu. Từ đó, luận văn phân tích thực trạng công tác tôn giáo đói với Phật giáo tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và đưa ra được những đánh giá về thành tựu đạt được, những bất cập, hạn chế. Luận văn đã đưa ra một số khuyến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tôn giáo đối với Phật giáo tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
           - Luận văn sử dụng trong công tác nghiên cứu và học tập về tôn giáo học.
           - Những giải pháp đưa ra có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tôn giáo đối với Phật giáo tại thành phố Rạch Giá nói riêng, tỉnh Kiên Giang nói chung.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Quản lý tôn giáo
- Phật giáo Kiên Giang
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
Trần Phước Ân (2022), “Vai trò của Phật giáo đối với đời sống người dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang hiện nay”, Tạp chí Công tác tôn giáo (195), tr. 51-54.    
  
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
  1. Full name: Tran Phuoc An
  2. Sex: Male
  3. Date of birth: 15/4/1985
  4. Place of birth: Kiên Giang
  5. Admission decision number: 2704/QĐ-XHNV dated 24/12/2020 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi
  6. Changes in academic progress: None
  7. Official thesis title: Religious affairs for Buddhism in Rach Gia city, Kien Giang province
  8. Major: Religion studies;                          Code: 8229009.01
  9. Supervisor: Dr. Tran Thi Hong Yen
  10.  Summary of the findings of the thesis:
 The thesis gives an overview of theoretical and practical basis related to religious affairs for Buddhism, and general overview of the research area. Since then, the thesis analyzes the current situation of religious affairs for Buddhism in Rach Gia city, Kien Giang province, and makes assessments about achievements, shortcomings and limitations. The thesis also makes some recommendations and proposes solutions to improve the efficiency of religious affairs for Buddhism in Rach Gia city, Kien Giang province.
11. Practical applicability:
          - The thesis can be used in research and study on religious studies.
- The proposed solutions can further improve the efficiency of religious affairs for Buddhism in Rach Gia city in particular, and Kien Giang province in general.
12. Further research directions:
- Religion management
- Buddhism in Kien Giang
13. Thesis-related publications:
Tran Phuoc An (2022), “The role of Buddhism in the lives of people in Rach Gia city, Kien Giang province today”, Journal of Religious Affairs (195), pp. 51-54.

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây