TTLV: Mô hình nuôi dạy trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang tại tỉnh Kiên Giang hiện nay: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Thứ hai - 26/06/2023 12:16
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Anh Đào
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 18/3/1980
4. Nơi sinh: Cần Thơ
5. Quyết định công nhận học viên số: 2704/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Mô hình nuôi dạy trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang tại tỉnh Kiên Giang hiện nay: Thực trạng và những vấn đề đặt ra
8. Chuyên ngành: Tôn giáo học                     ; Mã số: 8229009.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Thị Kim Oanh
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trên cơ sở khái quát một số vấn đề lý luận và khái quát chung về Phật giáo tỉnh Kiên Giang, luận văn phân tích thực trạng mô hình nuôi dạy trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang tại tỉnh Kiên Giang hiện nay trên các phương diện: lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, mô hình cơ cấu tổ chức của trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang; Hoạt động của mô hình nuôi dạy trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang. Từ đó chỉ ra những đặc điểm của mô hình nuôi dạy trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trung tâm Từ thiện xã hội Phật Quang. Luận văn đưa ra những đánh giá về mô hình nuôi dạy trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang tại tỉnh Kiên Giang trên hai phương diện: Những kết quả đạt được và ý nghĩa và chỉ ra những vấn đề đặt ra đưa ra giải pháp khắc phục những vấn đề đặt ra đó.         
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
           - Luận văn sử dụng trong công tác nghiên cứu và học tập về Phật giáo
           - Những giải pháp đưa ra có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Phật giáo và hoạt động từ thiện xã hội
- Phật giáo và tinh thần nhập thế
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
Nguyễn Thị Anh Đào (2022), “Từ thiện xã hội – một hình thức phát huy nguồn lực Phật giáo trong bối cảnh hiện nay”, Tạp chí Công tác tôn giáo (195), tr.16-20.
   
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
  1. Full name: Nguyen Thi Anh Dao

  2. Sex: Female

  3. Date of birth: 18/3/1980

  4. Place of birth: Can Tho

  5. Admission decision number: 2704/QĐ-XHNV dated 24/12/2020 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

  6. Changes in academic progress: None

  7. Official thesis title: The model of raising children in especially difficult circumstances at the Phat Quang Social Charity Center in Kien Giang province today: Current situation and problems

  8. Major: Religion studies;                          Code: 8229009.01

  9. Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Kim Oanh, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

  10.  Summary of the findings of the thesis:

Based on some theoretical issues and the general overview of Buddhism in Kien Giang province, the thesis analyzes the current situation of the model of raising children in especially difficult circumstances at the Phat Quang Social Charity Center in Kien Giang province today in terms of history of formation, functions, tasks, organizational structure of Phat Quang Social Charity Center; activities of the model of raising children in especially difficult circumstances of Phat Quang Social Charity Center, thereby pointing out the characteristics of the model of raising children in especially difficult circumstances at the Phat Quang Social Charity Center. The thesis makes assessments of the model of raising children in especially difficult circumstances at the Phat Quang Social Charity Center in Kien Giang province in two aspects: the results achieved and the meaning; at the same time, it points out the problems and proposes solutions to overcome them.
11.  Practical applicability:
- The thesis can be used in research and study on Buddhism
- The proposed solutions can further improve operational efficiency of Phat Quang Social Charity Center.
12. Further research directions:
- Buddhism and social charity activities
- Buddhism and the spirit of “nhập thế” (learning and integration with life)
13.  Thesis-related publications:
Nguyen Thi Anh Dao (2022), “Social charity, a form of promoting Buddhist resources in the current context”, Journal of Religious Affairs (195), pp. 16-20.

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây