TTLV: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng qua hệ thống di tích ở Hà Nội 

Thứ hai - 21/11/2022 04:26
1. Họ và tên học viên: Đặng Thị Út;                              2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 20/6/1987
4. Nơi sinh: Yên Lạc - Vĩnh Phúc
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng qua hệ thống di tích ở Hà Nội 
8. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 8229010.05
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Thị Thùy Lan, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
- Luận văn khái quát về hệ thống di tích thờ Hai Bà Trưng và các tướng lĩnh của Hai Bà Trưng trên địa bàn thành phố Hà Nội để thấy được những sự kiện, những địa danh gắn liền với truyền thuyết về Hai Bà Trưng và cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng trong lịch sử;
- Luận văn tập hợp các nguồn tư liệu thư tịch, tư liệu dân gian, những kết quả khoa học của các công trình nghiên cứu chuyên sâu về đề tài Hai Bà Trưng. Bên cạnh việc làm sáng tỏ hơn những giá trị của khởi nghĩa Hai Bà Trưng, của tín ngưỡng Hai Bà Trưng trong tâm thức dân gian, luận văn còn làm rõ quá trình trùng tu tôn tạo và khảo tả chi tiết kiến trúc của các di tích thờ phụng Hai Bà Trưng trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Luận văn cung cấp những tư liệu mới về hệ thống hiện vật, những dấu ấn vật chất tại di tích và dấu ấn khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong tâm thức dân gian, trong lễ hội ở các di tích thờ Hai Bà Trưng ở Hà Nội để thấy được mối liên hệ giữa lịch sử và hiện vật, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Bổ sung vào tài liệu nghiên cứu về các di tích thờ những nhân vật lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và Hai Bà Trưng trên cả nước nói chung
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)
 
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: Dang Thi Ut                       2. Sex: Female
3. Date of birth: June 20th, 1987;
4. Place of birth: Yên Lạc District, Vĩnh Phúc Province
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV signed by VNU University of Social Sciences and Humanities’s Academic Director, Dated 24/12/2020.
6. Changes in academic process: None
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Trưng Sisters’ Uprising through the System of Relics in Hanoi
8. Major: History of Vietnam;         9. Code: 8229010.05
10. Supervisors: Do Thi Thuy Lan, PhD., Faculty of History, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
(Full name, academic title and degree)
11. Summary of the findings of the thesis:
- The thesis outlines the system of relics worshiping Trưng Sisters and their generals in Hanoi to see the events and places associated with the legend of two Ladies and their uprising in the history;
- The thesis gathers primary sources such as annals, folklore as well as secondary ones, such as scientific results of in-depth research works on the topic of Trưng Sisters. In addition to clarifying the values of the Trưng Sisters’ uprising and Trưng Sisters beliefs in the folk mind, the thesis also clarifies the process of restoration and embellishment in order to describe in detail the architecture of the relics worshiping Trưng Sisters in Hanoi;
- The thesis provides new documents on the system of artifacts, material imprints at the monument and the imprint of Trưng Sisters’ uprising in the folk mind, in the festival at the relics worshiping them in Hanoi. These are to see the connection between history and artifacts, contributing to preserving and promoting the value of the monument.
12. Practical applicability, if any: Reference for graduate program in Vietnamese History in VNU Hanoi; Reference for heritage preservation in Hanoi.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây