TTLV: Quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc dưới thời Tổng thồng Donald Trump (2016-2021)

Chủ nhật - 20/11/2022 20:43
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Phong Nguyên                2.Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 07/11/1987                                                   4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số 3014/2019/QĐ-XHNV ngày 30/7/2019 của Hiệu trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc dưới thời Tổng thồng Donald Trump (2016-2021)
8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế; Mã số 8310601.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Thùy Trang, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn “Quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc dưới thời Tổng thồng Donald Trump (2016-2021)” được chia làm 03 chương. Chương 1 chỉ ra những nhân tố tác động đến quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong giai đoạn 2016-2021. Chương 2 tập trung vào phân tích thực trạng mối quan hệ thương mại giữa hai nước trong giai đoạn 2016-2021. Chương 3 chỉ ra những tác động của quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc đến quan hệ quốc tế và các quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Từ đó, luận văn đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam. Luận văn có tính cấp thiết và ý nghĩa khoa học, thực tiễn cao, góp phần mở rộng tri thức hệ thống về một vấn đề quan hệ quốc tế đáng quan tâm và sẽ trở thành nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho những người học tập, nghiên cứu và giảng dạy về quan hệ quốc tế.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên chuyên ngành quan hệ quốc tế, cũng như những nhà nghiên cứu quan tâm tới quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu, phân tích, làm rõ quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
 
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Phong Nguyen                                            2. Sex: Male
3. Date of birth: 07/11/1987                                                           4. Place of birth: Hà Nội
5. Admission decision number: 3014/2019/QĐ-XHNV Dated 30/7/2019
6. Changes in academic process:
7. Official thesis title: U.S-China Trade Relations under the President Donald Trump (2016-2021)
8. Major: International Relations;                                                 9. Code: 8310601.01
10. Supervisors: Prof. Nguyễn Thị Thùy Trang, International Studies, VNU University of Social Sciences and Humanities (Hanoi)
11. Summary of the finding of the thesis:
The thesis “U.S-China Trade Relations under the President Donald Trump (2016-2021)” is divided into 03 chapters. Chapter 1 of the thesis points out the factors affecting the trade relationship between U.S and China in the period 2016-2021. Chapter 2 focuses on analyzing the trade relationship between two nations in the period 2016-2021. The chapter 3 points out the impacts of trade relations between the US and China on international relations and other nations in the world, including Viet Nam. Since then, the thesis made some recommendations for Viet Nam. The thesis has urgency and scientific and practical significance, contributes to expanding systematic knowledge on an issue of international relations and it will become a useful reference source for learners, researchers and teaching on international relations.
12. Practical applicability, if any: The thesis is used as a reference for students, students majoring in international relations, as well as researchers interested in U.S-China trade relations.
13. Further research directions, if any: Continue to monitor, research, analyze and clarify U.S-China trade relations.
14. Thesis-related publications:

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây