TTLV: Đánh giá của khách du lịch nội địa về chất lượng dịch vụ của các khách sạn 4 sao Khu Du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm

Chủ nhật - 20/11/2022 23:50
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Hải Đường                2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 12/06/1981
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không
7. Tên đề tài luận văn: “Đánh giá của khách du lịch nội địa về chất lượng dịch vụ của các khách sạn 4 sao Khu Du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm”.
8. Chuyên ngành: Du lịch;                                      9. Mã số: 8810101.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Ngọc Dung – Phó trưởng khoa Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Đề tài đã tổng quan các công trình nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ và đánh giá chất lượng dịch vụ trong ngành khách sạn. Từ các mô hình nghiên cứu trước đó, đề tài đã lựa chọn mô hình nghiên cứu về các yếu tố đánh giá chất lượng dịch vụ các khách sạn và thực hiện khảo sát đánh giá của khách du lịch nội đia về chất lượng dịch vụ tại các khách sạn 4 sao trong Khu Du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Từ kết quả nghiên cứu định tính và định lượng, luận văn chỉ ra thực trạng về chất lượng dịch vụ của các khách sạn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các khách sạn 4 sao trong Khu Du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm.
12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên các ngành về du lịch, khách sạn và là cơ sở khoa học mà các khách sạn có thể tham khảo trong quá trình quản trị vận hành, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
14. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
INFORMATION OF THE MASTER THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Hai Duong                   2. Gender: Female
3. Date of birth: 12/06/1981
4. Place of birth: Thanh Hoa
5. Student Recognition Decision No: 2705/2020/QD-XHNV (issued date: 24/12/2020) by the Principal of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in the training process:  No
7. Dissertation title: “Evaluation of domestic tourists on service quality of 4-star hotels in Tuyen Lam Lake National Tourist Area”
8. Specialization: Tourism;                                                9. Code: 8810101.01
10. Science instructor: PhD. Nguyen Ngoc Dung - Vice Dean of the Faculty of Tourism, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
11. Summary of the thesis’s results:
The thesis has reviewed the research works, systematized the theoretical basis of service quality and service quality assessment in the hotel industry. From previous research models, the topic has selected a research model on factors to evaluate service quality of hotels and conducted a survey to assess domestic tourists about service quality at 4-star hotels in Tuyen Lam Lake National Tourist Area. From the results of qualitative research, the thesis shows the current status of service quality of hotels and proposes solutions to improve the quality of guest service and business performance of 4-star hotels in Tuyen Lam Lake National Tourist Area.
12. Practical applicability: As a reference for students and trainees in tourism and hospitality industries and a scientific basis that hotels can refer to in the process of operating management, promoting business activities & business development.
13. Future research directions:
14. The published works are related to this thesis: No

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây