TTLV: So sánh chính sách ngoại giao văn hóa của Việt Nam và Hàn Quốc giai đoạn 2000 - 2020

Thứ hai - 29/03/2021 21:39
1. Họ và tên: NAM JANGYEOP
2. Giới tính: Nam                                                                       
3. Ngày Sinh: 17/01/1986                           
4. Nơi Sinh: Hàn Quốc
5. Quyết định công nhận học viên số: 4224/QĐ-XHNV ngày 08/11/2019
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng): Không thay đổi
7. Tên đề tài luận vănSo sánh chính sách ngoại giao văn hóa của Việt Nam và Hàn Quốc giai đoạn 2000 - 2020.
8. Chuyên ngành: Việt Nam học
9. Mã số: 
8310630.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học (ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác): TS.Đặng Hoài Giang - Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
11. Tóm tắt kết quả luận văn: Luận văn nghiên cứu về ngoại giao văn hóa, một trong ba trụ cột chính của ngoại giao bên cạnh ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế. Tác giả lần đầu tiên trình bày khái niệm và lý thuyết về ngoại giao văn hóa cũng như ngoại giao văn hóa truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam. Sau đó, luận văn đã nghiên cứu về các chính sách ngoại giao văn hóa của Hàn Quốc và Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2020. Đồng thời, luận văn đã so sánh và phân tích những sự tương đồng và sự khác biệt giữa ngoại giao văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam trong giai đoạn 2000 - 2020 về bối cảnh, mục đích, hoạt động, chủ thể tham gia và phương tiện quảng bá. Thông qua việc phân tích và so sánh này, luận văn đã cố gắng rút ra những nội dung có thể đóng góp vào sự phát triển của ngoại giao văn hóa ở Việt Nam trong tương lai.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có): Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể sử dụng làm một tài liệu tham khảo, tư liệu nghiên cứu cho những người liên quan đến ngoại giao bao gồm nhà ngoại giao, sinh viên và học viên chuyên ngành Ngoại giao. Đồng thời đề tài cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo khi xây dựng chính sách ngoại giao văn hóa của Việt Nam.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): không có
14. Các công trình công bố có liên quan đến luận văn 
(liệt kê theo thứ tự thời gian, nếu có): không có

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : NAM JANGYEOP                2. Sex: Male
3. Date of birth: 17/01/1986                       4. Place of birth: South Korea
5. Admission decision number: 4224/QĐ-XHNV date 08/11/2019
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: “Comparing cultural diplomacy policies of Vietnam and South Korea in the 2000 – 2020 period
8. Major: Vietnamese Studies
9. Code: 8310630.01
10. Supervisors: PhD. Dang Hoai Giang, Faculty of Vietnamese Studies and language - University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
11. Summary of the findings of the thesis: The thesis studied cultural diplomacy, one of the three main pillars of diplomacy, along with political diplomacy and economic diplomacy.. The writer first described the concept and theory of cultural diplomacy as well as the traditional cultural diplomacy of South Korea and Vietnam. Subsequently, the thesis studied the cultural diplomacy policies of South Korea and Vietnam from 2000 to 2020. At the same time, the thesis compared and analysed the similarities and differences between South Korean and Vietnamese cultural diplomacy during the 2000 – 2020 period in terms of background, purpose, activities, participants, and means of publicity. Through this analysis and comparison, the thesis attempted to derive content that can contribute to the development of cultural diplomacy in Vietnam in the future.
12. Practical applicability, if any:
The research results of the thesis can be used as reference materials and research materials for all people related to diplomacy, including diplomatic students, graduate students, and diplomats. At the same time, thesis can also be used as a reference material when establishing Vietnam's cultural diplomacy policy.
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây