TTLV: Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm thông tin - thư viện Trường Đại học Y Hà Nội

Thứ năm - 25/03/2021 04:59
1. Họ và tên học viên: Lê Thị Phương Linh                      2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 16/11/1993                                                  4. Nơi sinh: Ninh Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 1765/QĐ-XHNV Ngày 28 tháng 06 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: KHÔNG
7. Tên đề tài luận văn: Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm thông tin - thư viện Trường Đại học Y Hà Nội
8. Chuyên ngành: Khoa học Thông tin – Thư viện; Mã số: 8320201.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Minh Nguyệt
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
          Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác phát triển nguồn lực thông tin của các Trung tâm thông tin - thư viện, đánh giá thực trạng công tác phát triển nguồn lực thông tại Trung tâm thông tin - thư viện Trường Đại học Y Hà Nội. Từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu và nguyên nhân của những hạn chế này trong công tác phát triển nguồn  lực thông tin  của Trung tâm thông tin - thư viện Trường Đại học Y hà Nội. Trên cơ sở đó đề xuất ra những giải pháp mang tính khả thi nhằm tăng cường công tác phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm thông tin - thư viện Trường Đại học Y Hà Nội.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
          Kết quả nghiên cứu của luận văn này có thể ứng dụng Trung tâm thông tin - thư viện Trường Đại học Y Hà Nội. Bên cạnh đó, các nghiên cứu được đề cập trong luận văn cũng có thể làm căn cứ, cơ sở nghiên cứu cho các Trung tâm thông tin - thư viện khác trong quá trình phát triển nguồn nhân lực, dùng làm tài liệu tham khảo cho những người có cùng quan tâm tới vấn đề này.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
                         
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Postgraduate’s full name: Le Thi Phuong Linh                  2. Gender: Female
3. Date of birth: November 16, 1993                                      4. Place of birth: Ninh Binh
5. Admission decision number: 1765/QĐ-XHNV,  provided on June 28th, 2018 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi
6. Changes during the course: No
7. Title of dissertation topic: Developing information resources in Information Center at Hanoi Medical University's Library
8. Major: Information Science&Library; Code: 8320201.01
9. Scientific counselor: Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Minh Nguyet
10. Summary of the findings of the thesis:
          The thesis focuses on theoretical and practical issues of information resource development of information centers and libraries, which supports the conditional assessment of the information resource development at the Information Center - Library of Hanoi Medical University. Subsequently, a proper analysis and an assessment in term of advantages, disadvantages and causes of these limitations are proposed. As a result, feasible solutions to develop the information resources at Hanoi Medical University's Library and Information Center are suggested.
11. Practical applicability in reality:
         The research results of this thesis can be applied to the Information Center - Library of Hanoi Medical University. In addition, the studies mentioned in the thesis can also considered as research references for other libraries and information centers in the process of human resource development and other individuals who concern about the same topic.
12. Further researches:
13. Published works related to the thesis:
 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây