TTLV: Thực trạng lao động Việt Nam tại Nhật Bản giai đoạn 2010-2022

Thứ sáu - 28/10/2022 03:31
1. Họ và tên học viên:  Nguyễn Thị Tuyến                     2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 20/10/1975
4. Nơi sinh: Quảng Trị
5. Quyết định công nhận học viên số:  2705/2020 ngày 24 tháng 12 năm 2020  của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Thực trạng lao động Việt Nam tại Nhật Bản giai đoạn 2010-2022
8. Chuyên ngành: Châu Á học;      Mã số:60 31 06 01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học
(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)
Nguyễn Thu Hằng. Tiến sỹ Lịch sử Thế giới, Khoa Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Giới thiệu chính sách của Việt Nam và Nhật Bản trong vấn đề phái cử và tiếp nhận thực tập sinh giai đoạn 2010 - 2020, nêu lên những sự thay đổi, cải tiến xuất phát từ yêu cầu của tình hình thực tế, đặc biệt là những thay đổi về mặt chính sách trong giai đoạn từ năm 2016-2020. Tìm hiểu và phân tích thực trạng thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản qua từng năm, phản ánh những vụ việc điển hình trong từng lĩnh vực vấn đề an ninh-xã hội, làm nổi rõ thực trạng trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở này, đưa ra những khuyến nghị, giải pháp để giải quyết thực trạng này.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):
Có thể trở thành tài liệu tham khảo cho những người nghiên cứu, các cơ quan chức năng trong quá trình nghiên cứu, điều chỉnh các chính sách liên đến vấn đề thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): Chưa có
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
 - Chùm bài 3 kỳ:  “Nhật Bản - Cơ hội học tập và làm việc cho lao động Việt Nam” đăng ngày 13/9/2018 trên nhiều tờ báo Việt Nam, trong đó có Báo Tin tức, Báo điện tử Vietnamplus…
- Chùm bài 3 kỳ: “Du học sinh tự túc Việt Nam tại Nhật Bản - Khi cuộc sống du học là thử thách” đăng ngày 24/3/2019 trên nhiều tờ báo Việt Nam, trong đó có Báo Tin tức, Báo điện tử Vietnamplus…
- Chùm bài 5 kỳ: “Lao động châu Á tại Nhật Bản” đăng ngày 27/8/2020 trên nhiều tờ báo Việt Nam, trong đó có Báo Tin tức, Báo điện tử Vietnamplus…

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name:   Nguyen Thi Tuyen                          2. Sex: Female
3. Date of birth:  1975, Oct 20th
4. Place of birth: Quang Tri
5. Admission decision number:  2705/2020  on 2020, Dec 24th  by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University.
6. Changes in academic process: No
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Realities of Vietnamese labour in Japan during 2010 - 2020
8. Major: Asian Studies        9. Code: 60 31 06 01
10. Supervisors:
(Full name, academic title and degree)
Dr. Nguyen Thu Hang, Faculty of International Studies, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University
11. Summary of the findings of the thesis:
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
- Introduce policies of Vietnam and Japan in sending and receiving interns during 2010 - 2020, highlighting changes and improvements based on reality.
- Learn and analyze the current situation of Vietnamese trainees in Japan.
- Suggest recommendations and solutions to solve the situation.
12. Practical applicability, if any:
Maybe used as a reference for researchers and authorities in studuing and adjusting policies relating  to Vietnamese interns in Japan.
13. Further research directions, if any: Not yet
14. Thesis-related publications:
(List them in chronological order)
- Mega-story feature: “Japan - Opportunities for Vietnamese labourers to Study and work” published on September 13, 2018 in Vietnamese newspapers, including Tintuc Newspaper, Vietnamplus e-newspaper...
- Mega-story feature: “Vietnamese students in Japan - When studying abroad is a challenge” published on March 24, 2019 in Vietnamese newspapers, including Tintuc Newspaper, Vietnamplus e-newspaper...
- Mega-story feature: “Asian labor in Japan” published on August 27, 2020 in Vietnamese newspapers, including Tintuc Newspaper, Vietnamplus e-newspaper...

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây