TTLV: Truyền thông nội bộ - Giải pháp nâng cao chất lượng quan hệ nhân viên tại Công ty TNHH Thương mại Thời trang Hải Đăng

Thứ hai - 07/11/2022 02:12
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Lý                                2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: ngày 10 tháng 10 năm 1989
4. Nơi sinh: Cẩm Vũ, Cẩm Giàng, Hải Dương
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/2019/QĐ-XHNV ngày 26/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Truyền thông nội bộ - Giải pháp nâng cao chất lượng quan hệ nhân viên tại Công ty TNHH Thương mại Thời trang Hải Đăng
8. Chuyên ngành: Khoa học quản lý                   Mã số: 8340401.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Hoàng Văn Luân
Trường Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn
Trên cơ sở phân tích các lý thuyết, quan điểm và các khía cạnh khác nhau của quan hệ nhân viên, luận văn tổng hợp và chỉ ra những nội hàm cơ bản, phổ quát của khái niệm “Quan hệ nhân viên”. Đồng thời, luận văn chỉ ra một số tiêu chí chính yếu để đánh giá mối quan hệ nhân viên gồm: mức độ rộng – hẹp, nông – sâu của mối quan hệ; mức độ tin tưởng của mối quan hệ và hiệu suất lao động. Đặc biệt, luận văn đi sâu làm rõ vai trò của truyền thông nội bộ đối với xây dựng quan hệ nhân viên tích cực, tin tưởng, hài hoà và tiến bộ.
Luận văn giới thiệu tổng quan, cung cấp thông tin cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển, ngành nghề kinh doanh, sự đa dạng về cơ cấu nhân sự theo độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn cũng như đặc điểm về sự phân tán nơi làm việc trong quản lý sử dụng lao động ảnh hưởng tới việc xây dựng quan hệ nhân viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hải Đăng. Bằng các phương pháp điều tra, phỏng vấn và quan sát tham dự, luận văn nêu rõ thực trạng quan hệ nhân viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thời trang Hải đăng. Kết quả điều tra, khảo sát cho thấy: bên cạnh những kết quả bước đầu đã đạt được, quan hệ nhân viên tại Công ty còn có những hạn chế như: tâm lý phòng thủ, lo sợ rủi ro, chưa thật sự có sự tin cậy lẫn nhau, sự gắn kết chưa cao, làm việc cầm chừng, hiệu suất lao động thấp, v.v… Những hạn chế này chủ yếu đến từ những nguyên nhân chủ quan của doanh nghiệp, trong đó nguyên nhân chủ yếu truyền thông nội bộ còn hạn chế do chưa có chiến lược lâu dài và chưa đồng bộ về tài chính, nhân lực và trang thiết bị kỹ thuật trong công tác truyền thông nội bộ.
Trên cơ sở phân tích hiện trạng quan hệ nhân viên và những hạn chế của công tác truyền thông nội bộ tác động tới chất lượng quan hệ nhân viên, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động truyền thông nội bộ. Các giải pháp được đưa ra mang tính đồng bộ và phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, giúp cải thiện toàn diện công tác truyền thông nội bộ góp phần nâng cao chất lượng quan hệ nhân viên tại Công ty. Luận văn đã chứng minh giả thuyết nghiên cứu của luận văn, hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đề ra.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn
Thông qua các tài liệu, số liệu và việc phân tích, nhận xét, đánh giá về quan hệ nhân viên và vai trò của truyền thông nội bộ tại Công ty truyền thông nội bộ Thương mại Thời trang Hải Đăng, luận văn đưa ra những quan điểm mới, giải pháp mới để xây dựng mối quan hệ nhân viên hài hoà, tiến bộ so với quan hệ lao động thuần tuý. Những góc nhìn, giải pháp này phù hợp với xu hướng mới trong quản trị hiện đại.
Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm rõ và cung cấp các kiến thức hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các tổ chức, các doanh nghiệp về quan hệ nhân viên, vai trò và giải pháp truyền thông nội bộ nhằm nâng cao chất lượng quan hệ nhân viên hiện đang là xu hướng mới ở Việt Nam hiện nay. Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ sở giáo dục, các đối tượng học viên, sinh viên các chuyên ngành Khoa học quản lý, Kinh tế lao động, Quản trị nhân lực, Truyền thông, … quan tâm tới lĩnh vực này.
Kết quả nghiên cứu không chỉ là căn cứ khoa học và thực tiễn để Công ty truyền thông nội bộ Thương mại Thời trang Hải Đăng nói riêng và các donh nghiệp nói chung tham khảo để xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng quan hệ nhân viên thông qua hoạt động truyền thông nội bộ của mình.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
Nghiên cứu tác động của mối quan hệ nhân viên tích cực, tin tưởng, hài hoà tới nâng cao năng suất lao động tại các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm may mặc.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : NGUYEN THI LY                                           2. Sex: Female
3. Date of birth: 10/10/1989           
4. Place of  birth: Cam Vu, Cam Giang, Hai Duong
5. Admission decision number: 4420/2019/QĐ-XHNV         Dated: 26/11/2019
6. Changes in academic process:
7. Official thesis title: Internal communication - A solution for improving employee relations quality at Hai Dang Trading Fashion Compay Limited
8. Major: Management Science            9. Code: 8340401.01    
10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Hoang Van Luan, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Ha Noi
11. Summary of the findings of the thesis:
Firstly, the thesis has clarified the concepts within the research scope of the topic such as: the concept of employee relations, labor relations, industrial relations, employment relations, management relations, co-worker relations, leadership style, internal communication. The thesis also clarified relatively new theories such as the content of employee relations, including 3 main components: employment relationship, management relationship or leadership style, and colleague relationship. At the same time, the thesis clarifies the main criteria to evaluate the employee relationship, including: the wide-narrow, shallow - deep level of the relationship; the level of trust in the relationship; and labor performance. In particular, the thesis delves into clarifying and affirming the role of internal communication in building positive, trusting, harmonious, and progressive employee relations.
The thesis introduced an overview and provided basic information about Hai Dang Trading Fashion Co., Ltd. in terms of its formation and development history, business lines, emphasizing the diversity of personnel structure by age, gender, and education level, as well as characteristics of workplace dispersion in employer management, which affect the construction of employee relations. From the focus on observing, surveying, and evaluating information, the thesis clearly states the status of the employee relationship at Lighthouse Fashion Trading Fashion Co., Ltd., such as, in addition to the initial results achieved, the human relationship Employees at Hai Dang Fashion also face limitations such as: defensive mentality, fear of risks, not really trusting each other, low cohesion, moderate work, low labor efficiency, etc. These limitations mainly come from subjective reasons of enterprises, in which the main reason comes from the lack of a long-term strategy and the lack of synchronization in finance, human resources, and technical equipment. in internal communication.
Through in-depth analysis to clarify the current status of employee relations and limitations of internal communication that affect the quality of employee relations, the thesis proposes a number of solutions to improve the effectiveness of communication activities. internal communication. The solutions offered are synchronous and suitable to the actual conditions of the business, helping to comprehensively improve internal communication and contribute to improving the quality of employee relations at the company. The thesis has proved its research hypothesis and completed the research task set out.
12. Practical applicability, if any:
Through the documents, data and analysis, comments and evaluations of employee relations and the role of internal communication at Hai Dang Trading Fashion Co., Ltd. the thesis offers new perspectives and new solutions to build a harmonious and progressive employee relationship compared to a pure labor relationship. These perspectives and solutions are in line with new trends in modern management.
The research results contribute to clarifying and providing useful knowledge for researchers, organizations, and businesses about employee relations, roles, and internal communication solutions to improve employee relations. Quality employee relations is currently a new trend in Vietnam today. This is also a useful reference for educational institutions, trainees, and students majoring in Management Science, Labor Economics, Human Resource Management, Communication, etc. in this area.
At the same time, the topic shows solutions to improve the quality of employee relations through internal communication activities for Hai Dang Trading Fashion Co., Ltd. in particular, and organizations and businesses that have a need to improve the quality of employee relations through internal communication activities. overall quality of employee relations.
13. Further research directions, if any: The impact of positive, trusting, and harmonious employee relationships on improving labor productivity in garment manufacturing enterprises.
14. Thesis-related publications:

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây