TTLV: Việt Nam thời Đổi mới qua cách nhìn của giới đầu tư nước ngoài” (Nghiên cứu trường hợp tập đoàn SK - Hàn Quốc)

Thứ năm - 06/04/2023 04:43
1. Họ và tên học viên: Koh Jong Hwan  2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 15/1/1972
4. Nơi sinh: Hàn Quốc
5. Quyết định công nhận học viên số: 2175/QĐ-XHNV-ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Việt Nam thời Đổi mới qua cách nhìn của giới đầu tư nước ngoài” (Nghiên cứu trường hợp tập đoàn SK - Hàn Quốc)
8. Chuyên ngành: Việt Nam học; Mã số: 8310630.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Hoài Giang, Trường Đại học KHXH & NV – Đại học Quốc gia Hà Nội.
(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trước hết, luận văn đã lần lượt làm rõ các khái niệm Đổi mới và Nhà đầu tư nước ngoài, các mô hình phân tích Pest và Swot, và giới thiệu khái quát về quá trình đầu tư của Hàn Quốc trước khi trình bày một giới thiệu ngắn gọn về tập đoàn SK. Dựa trên cơ sở đó, ở chương II, luận văn tập trung trình bày những thay đổi trong cách tiếp cận và kết quả đánh giá của SK về môi trường đầu tư ở Việt Nam trong vòng 2 thập kỷ. Cuối cùng, luận văn trình bày chính sách đầu tư của SK ở Việt Nam trong 2 thời kỳ, kế hoạch của SK trong tương lai và những kì vọng đối với chính phủ Việt Nam trong việc tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư của Việt Nam.
(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Vận dụng sự tương đồng văn hóa Việt – Hàn trong quản trị nhân lực doanh nghiệp FDI: kinh nghiệm tập đoàn SK ở Việt Nam (Tạp chí Văn hóa học, số 2 (66), 2023)

(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Koh Jong Hwan          2. Sex: Male
3. Date of birth: 15/1/1972                4. Place of  birth: Korea
5. Admission decision number: 2175/QĐ-XHNV-ĐT Dated: 23/11/2020
6. Changes in academic process: .....................................................................................................................
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Vietnam in the Doi moi period from the perspective of foreign investors (case study of SK group)
8. Major: Vietnamese Studies         9. Code: 8310630.01
10. Supervisors: Dr. Dang Hoai Giang, Faculty of Vietnamese Studies and Language, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
(Full name, academic title and degree)
11. Summary of the findings of the thesis: First of all, the thesis clarifies the concepts of Doi moi and Foreign Investor, Pest and Swot analytical models, and introduced an overview of the Korean investment process in Vietnam before presenting a brief introduction of SK corporation. Based on that basis, in Chapter 2, the thesis focuses on presenting changes in SK's approach and assessment results on the investment environment in Vietnam over the past two decades. In the next chapter, the thesis presents changes in SK's investment policy in Vietnam in 2 periods, and then introduces SK's future plans and expectations for the Vietnamese government in continuing to improve Vietnam's investment environment.
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
12. Practical applicability, if any: .....................................................................................................................
13. Further research directions, if any: .....................................................................................................................
14. Thesis-related publications: Application of Vietnamese - Korean cultural similarities in human resource management of FDI enterprises: experience of SK Group in Vietnam (Tạp chí Văn hóa học, no. 2 (66), 2023)
 (List them in chronological order)

                                                                  

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây