TTLV: Thông điệp trong các tác phẩm dự thi “Báo chí viết về an toàn giao thông” từ năm 2012 đến năm 2019

Thứ tư - 16/11/2022 20:53
1. Họ và tên học viên: Lê Hữu Minh          2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:  05/01/1991
4. Nơi sinh: Thanh Hóa
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/QĐ -XHNV; ngày 26/11/2019  của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Gia hạn
7. Tên đề tài luận văn: Thông điệp trong các tác phẩm dự thi “Báo chí viết về an toàn giao thông” từ năm 2012 đến năm 2019
8. Chuyên ngành: Báo chí học                              Mã số: 8320101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Viện trưởng, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại Học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn làm rõ hệ thống các khái niệm về thông điệp trong các tác phẩm dự thi “Báo chí viết về an toàn giao thông”; đồng thời, nghiên cứu, khảo sát nội dung thông điệp trong các tác phẩm dự thi “Báo chí viết về an toàn giao thông” từ năm 2012 đến năm 2019; đánh giá những thành công, hạn chế của hình thức truyền thông này. Nhận định một số vấn đề đặt ra và giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng thông thông điệp trong các tác phẩm dự thi “Báo chí viết về an toàn giao thông” trong thời gian tới.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:  Luận văn cung cấp cơ sở dữ liệu thông tin thông điệp trong các tác phẩm dự thi “Báo chí viết về an toàn giao thông” từ năm 2012 đến năm 2019 cho các cá nhân cơ quan nghiên cứu và quản lý báo chí. Luận văn khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của các tác phẩm dự thi “Báo chí viết về an toàn giao thông” nói chung và các tác phẩm dự thi “Báo chí viết về an toàn giao thông” từ năm 2012 đến năm 2019 nói riêng. Đồng thời, luận văn cũng làm rõ được những cách thức, phương pháp sáng tạo cơ bản nhất về các tác phẩm dự thi “Báo chí viết về an toàn giao thông” nói chung và các tác phẩm dự thi “Báo chí viết về an toàn giao thông” từ năm 2012 đến năm 2019 nói riêng. Thông qua luận văn này, các cơ quan quản lý báo chí và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ nhìn thấy được thực trạng thông điệp trong các tác phẩm dự thi “Báo chí viết về an toàn giao thông” hiện nay để từ đó có những biện pháp chỉ đạo thích hợp.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Le Huu Minh         2. Sex: Male
3. Date of birth: 05/01/1991          4. Place of birth: Thanh Hoa
5. Admission decision number: 4420/QĐ -XHNV; Dated: 26/11/2019 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: 
7. Official thesis title: Messages in the works of the contest “Journalism about traffic safety” from 2012 to 2019
8. Major: Journalism            Code: 8320101.01
10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Thanh Huyen, Vice president, Press and Media Training Institute, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
11. Summary of the findings of the thesis: The thesis clarifies the system of concepts of messages in the contest works “Journalism about traffic safety”; at the same time, research and survey the content of messages in the contest entries “Journalism about traffic safety” from 2012 to 2019; evaluate the successes and limitations of this form of communication. Identify a number of problems posed and solutions and recommendations to contribute to improving the quality of messages in the contest works “Journalism about traffic safety” in the coming time.
12. Practical applicability, if any: The thesis provides a database of information and messages in the contest entries "Journalism written on traffic safety" from 2012 to 2019 for individuals, research agencies and media management. The thesis affirms the role, position and importance of the entries for the "Journalism writing about traffic safety" contest in general and the entries for the "Journalism writing about traffic safety" contest since 2012. to 2019 in particular. At the same time, the thesis also clarifies the most basic creative ways and methods about the entries for the contest “Journalism about traffic safety” in general and the works for the contest “Press written about traffic safety”. traffic” from 2012 to 2019 in particular. Through this thesis, the press management agencies and the National Traffic Safety Committee will see the reality of the message in the current contest "Journalism about traffic safety" to that there are appropriate guidelines.
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No
 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây